Poznaj swoje prawa! Przeczytaj treść ustawy o dostępie do informacji publicznej.

więcej

Czy orzeczenia dyscyplinarne radców prawnych będą jawne?

Tym razem Sieć Obywatelska Watchdog Polska postanowiła wniknąć w hermetyczne struktury samorządów zawodowych radców prawnych i przewertować wydane w sprawie ich członków orzeczenia dyscyplinarne za lata 2012 i...

więcej

Nie poznamy korespondencji dotyczącej reprywatyzacji, bo “społeczna kontrola nie jest potrzebna na każdym etapie podejmowania decyzji”

W związku z tzw. aferą reprywatyzacyjną zwróciliśmy się do Prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, o udostępnienie korespondencji mailowej. Informacji nie uzyskaliśmy, więc poszliśmy do sądu. Ten zaś nie stanął...

więcej

RPO wysyła pismo w sprawie jawności do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Publiczna spółka KUKE S.A. odmówiła przekazania informacji o tym, jakich polskich przedsiębiorców wspiera na rynku zagranicznym. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Sieć Watchdog zwróciły się do RPO...

więcej

Dostęp do informacji w samorządach uczniowskich

W ramach jednego z etapów konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, miałem niedawno za zadanie przeprowadzić projekt (w formie eksperymentu) o problemach, które dotykają...

więcej

Glosy wybranych orzeczeń dotyczących prawa do informacji

Zapraszamy do zapoznania się z glosami nagrodzonymi w I ogólnopolskim konkursie na najlepszą glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji publicznej. Publikacja powstała dzięki wsparciu programu Obywatele dla Demokracji.

więcej

Sprawy sądowe

Najbliższe sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej

Dodaj sprawę zobacz wszystkie