Poznaj swoje prawa! Przeczytaj treść ustawy o dostępie do informacji publicznej.

więcej

Wybory opóźnione o 10 lat

Niejasne przepisy statutów nie tłumaczą Wójta, który nie rozpisywał wyborów sołeckich. Jeżeli Wójt miał jakieś wątpliwości, to powinien zwrócić się z inicjatywą ich zmiany, a nie z nich...

więcej

Dostęp do informacji publicznej w pigułce – część I

Chcesz kopię faktury wystawionej przez urząd? Interesują Cię statystyki umieralności w Twoim szpitalu? A może chcesz przeczytać protokół z posiedzenia rady pedagogicznej? Powiemy, jak to zrobić. Od 15...

więcej

Jak Podlaski Oddział NFZ odmawia przekazania dokumentacji pokontrolnej

To tekst o uporze godnym lepszej sprawy. W sprawie wydano do tej pory cztery decyzje administracyjne, dwa wyroki WSA w Białymstoku, postanowienie NSA, a sprawa wciąż nie jest...

więcej

Przejrzystość konsultacji w ramach procesu Universal Periodic Review (UPR) – raport Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

Polska  już po raz trzeci będzie uczestniczyła w Powszechnym Przeglądzie Okresowym Praw Człowieka (Universal Periodic Review, UPR). Proces polega na weryfikacji, czy wewnętrznymi regulacjami państwo nie narusza postanowień...

więcej

Dostęp do informacji w samorządach uczniowskich

W ramach jednego z etapów konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, miałem niedawno za zadanie przeprowadzić projekt (w formie eksperymentu) o problemach, które dotykają...

więcej

Sprawy sądowe

Najbliższe sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej

Dodaj sprawę zobacz wszystkie