Poznaj swoje prawa! Przeczytaj treść ustawy o dostępie do informacji publicznej.

więcej

Poradnik dostępu do informacji publicznej w pigułce – część III

Nie dostajesz informacji? Złóż skargę! Nie wszystkie instytucje chętnie wypełniają swoje obowiązki związane z udostępnianiem informacji. Czasem ignorują wnioski, czasem przysyłają odpowiedzi zbyt lakoniczne, a czasem odpowiadają wprost,...

więcej

Dostęp do informacji publicznej w pigułce – część II

Masz pytania do władzy? Zadaj je! Wszystko, co robią organy władzy publicznej, takie jak rząd, prezydent, premier czy wójt, w ramach swoich obowiązków, to działalność publiczna, a zatem...

więcej

Wszystko o Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Dużą rolę w procedurze administracyjnej dotyczącej uzyskania informacji publicznej odgrywają Samorządowe Kolegia Odwoławcze (dalej: SKO). Dla wielu osób są to podmioty tajemnicze, o niezbadanej właściwości. Warto więc przybliżyć,...

więcej

Przejrzystość konsultacji w ramach procesu Universal Periodic Review (UPR) – raport Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

Polska  już po raz trzeci będzie uczestniczyła w Powszechnym Przeglądzie Okresowym Praw Człowieka (Universal Periodic Review, UPR). Proces polega na weryfikacji, czy wewnętrznymi regulacjami państwo nie narusza postanowień...

więcej

Dostęp do informacji w samorządach uczniowskich

W ramach jednego z etapów konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, miałem niedawno za zadanie przeprowadzić projekt (w formie eksperymentu) o problemach, które dotykają...

więcej

Sprawy sądowe

Najbliższe sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej

Dodaj sprawę zobacz wszystkie