Logo Logo Menu
Zamknij

Czy orzeczenia dyscyplinarne radców prawnych będą jawne?

Tym razem Sieć Obywatelska Watchdog Polska postanowiła wniknąć w hermetyczne struktury samorządów zawodowych radców prawnych i przewertować wydane w sprawie ich członków orzeczenia dyscyplinarne za lata 2012 i...

więcej

Nie poznamy korespondencji dotyczącej reprywatyzacji, bo “społeczna kontrola nie jest potrzebna na każdym etapie podejmowania decyzji”

W związku z tzw. aferą reprywatyzacyjną zwróciliśmy się do Prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, o udostępnienie korespondencji mailowej. Informacji nie uzyskaliśmy, więc poszliśmy do sądu. Ten zaś nie stanął...

więcej

RPO wysyła pismo w sprawie jawności do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Publiczna spółka KUKE S.A. odmówiła przekazania informacji o tym, jakich polskich przedsiębiorców wspiera na rynku zagranicznym. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Sieć Watchdog zwróciły się do RPO...

więcej

Wygraliśmy z rektorem UKSW

Zapytaliśmy rektora o dokumenty, związane z realizowaniem projektu „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”. Ten stwierdził, że powinniśmy zapytać Narodowego Centrum Badań i Rozwoju....

więcej

Podsumowanie monitoringu szpitali

W 2016 roku Sieć Obywatelska Watchdog Polska przeprowadziła monitoring, w ramach którego sprawdzała, czy szpitale udostępniają informacje na temat swojej działalności. Od 13 kwietnia 2016 r. do 29...

więcej

Jawność budżetów obywatelskich

Najlepszy przepis nie sprawi, że w Polsce stanie się jawność. Kluczem do sukcesu jest zmiana nastawienia do transparentności. Tym razem pole do refleksji daje nam działanie Zespołu Opiniującego...

więcej

Wybory na sołtysa można zaskarżyć

Co zrobić, jeśli uważamy, że wybory na sołtysa były nieprawidłowe? Złożyć protest do Rady Gminy. Sołectwa są jednostkami pomocniczymi gmin, tworzonymi głównie na terenach wiejskich. Ich powołanie nie...

więcej

Anonimizacja w praktyce

Pojęcie „anonimizacji” nie zostało zdefiniowane na gruncie ustaw o dostępie do informacji publicznej ani też o ochronie danych osobowych. Próbę określenia tego terminu podjęło sądownictwo administracyjne, opisując między...

więcej

WSA w Gdańsku: Informacje o wysokości pomocy publicznej podlegają udostępnieniu

Burmistrz nie chciał udostępnić danych dotyczących przyznanej pomocy publicznej, uznając, że nie pozwala na to ustawa o finansach publicznych, z tym stanowiskiem zgodziło się SKO w Chojnicach, ale...

więcej

Konkurs na glosę rozstrzygnięty!

Co roku sądy administracyjne wydają prawie trzy tysiące wyroków dotyczących dostępu do informacji publicznej. Czy mają one wpływ na realizację prawa do informacji w Polsce? Jesteśmy przekonani, że...

więcej