Logo Logo Menu
Zamknij

Podsumowanie monitoringu szpitali

W 2016 roku Sieć Obywatelska Watchdog Polska przeprowadziła monitoring, w ramach którego sprawdzała, czy szpitale udostępniają informacje na temat swojej działalności. Od 13 kwietnia 2016 r. do 29...

więcej

Jawność budżetów obywatelskich

Najlepszy przepis nie sprawi, że w Polsce stanie się jawność. Kluczem do sukcesu jest zmiana nastawienia do transparentności. Tym razem pole do refleksji daje nam działanie Zespołu Opiniującego...

więcej

Wybory na sołtysa można zaskarżyć

Co zrobić, jeśli uważamy, że wybory na sołtysa były nieprawidłowe? Złożyć protest do Rady Gminy. Sołectwa są jednostkami pomocniczymi gmin, tworzonymi głównie na terenach wiejskich. Ich powołanie nie...

więcej

Anonimizacja danych osobowych w praktyce

Pojęcie „anonimizacji” nie zostało zdefiniowane na gruncie ustaw o dostępie do informacji publicznej ani też o ochronie danych osobowych. Próbę określenia tego terminu podjęło sądownictwo administracyjne, opisując między...

więcej

WSA w Gdańsku: Informacje o wysokości pomocy publicznej podlegają udostępnieniu

Burmistrz nie chciał udostępnić danych dotyczących przyznanej pomocy publicznej, uznając, że nie pozwala na to ustawa o finansach publicznych, z tym stanowiskiem zgodziło się SKO w Chojnicach, ale...

więcej

Konkurs na glosę rozstrzygnięty!

Co roku sądy administracyjne wydają prawie trzy tysiące wyroków dotyczących dostępu do informacji publicznej. Czy mają one wpływ na realizację prawa do informacji w Polsce? Jesteśmy przekonani, że...

więcej

Dlaczego jawność ubezpieczeń eksportowych jest ważna? O sprawie przed NSA

Chcąc kontrolować, czy władze racjonalnie przeznaczają pieniądze publiczne w ramach pomocy rozwojowej, musimy mieć dostęp do podstawowych danych. Teraz przed NSA będziemy walczyć o ujawnienie informacji o tym,...

więcej

Urząd: wniosek trafił do spamu. Sąd: rażące naruszenie prawa i 200 zł grzywny

W monitoringu nagrodowym (więcej: Kto, ile, za co? – zobacz mapę nagród w samorządach!) zapadł ważny wyrok dla wszystkich tych, którzy składają wnioski drogą mailową. W ramach monitoringu...

więcej

Dziennikarz ma prawo korzystać z dostępu do informacji publicznej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że to obywatel decyduje, czy jego wniosek dotyczy dostępu do informacji publicznej, czy też ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. zdjęcie: George Hodan,...

więcej

Trybunał w Strasburgu wyrokował o prawie człowieka – sprawa Węgierskiego Komitetu Helsińskiego

Odmowa przez władze węgierskie organizacji społecznej dostępu do informacji o obrońcach z urzędu stanowiła złamanie artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (dalej: Konwencji). W sprawie Węgierski Komitet Helsiński...

więcej