Logo Logo Menu
Zamknij

Sprawy sądowe

Najbliższe sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej

Dodaj sprawę

Policja Kielce orzeczenia dyscyplinarne

więcej

Kalendarz ministra infrastruktury

Stowarzyszenie zwróciło się do Ministra Infrastruktury o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kalendarza spotkań w okresie od 1 stycznia 2014…

więcej

Kalendarze Ministra Spraw Wewnętrznych

W lipcu 2014 roku zwróciliśmy się do Ministra Spraw Wewnętrznych o udostępnienie informacji publicznej w zakresie swojego kalendarza spotkań oraz…

więcej

Wynagrodzenia radców ministra finansów

W marcu 2014 roku zwróciliśmy się do Ministra Finansów o informację dotyczącą wynagrodzenia radców generalnych i radców ministra. Wobec odmowy…

więcej

Kalendarz spotkań Prezesa Rady Ministrów

Stowarzyszenie 1 lipca 2014 zwróciło się do Prezesa Rady Ministrów o udostępnienie jego kalendarza spotkań w okresie od 1 stycznia…

więcej

Burmistrz Ewa Przybyło na ławie oskarżonych w Sądzie Karnym

więcej

W kwietniu br. zwróciliśmy się do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z…

więcej

Sieć zaskarża decyzję ministra finansów – nieudostępnienie korespondencj z agencją Moody’s.

Stowarzyszenie zwróciło się do Ministra Finansów o udostępnienie informacji publicznej w postaci pism wymienionych przez Rząd Polski i agencję ratingową Moody’s…

więcej

MF umowy z agencjami ratingowymi

W dniu 04.03.2016 Minister Finansów odmówił nam udostępnienia informacji publicznej w zakresie umów, jakie Minister zawarł z agencjami ratingowymi, a…

więcej

Wojewoda mazowiecki nagrody

Zwróciliśmy się w dniu 20.01.2015 do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o udostępnienie informacji publicznej o nagrodach otrzymanych przez pracowników…

więcej