Poznaj swoje prawa! Zajrzyj do naszego poradnika.

więcej

O moim wniosku w sprawie „Zasad wychowania narodowego”

Jak głosi przysłowie, kto pyta nie błądzi, a kto nie pyta, nigdy się nie dowie. To doskonałe podsumowanie możliwości korzystania z prawa do informacji publicznej. Biorąc bowiem pod...

więcej

Sesje online- czy gwarantują jawność?

W związku z trwającą od blisko roku pandemią, na całym świecie wprowadzane są różne rozwiązania prowadzące do ograniczania kontaktów międzyludzkich, których celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2....

więcej

Raport o funkcjonowaniu ustawy o re-use (po roku)

Centrum Cyfrowe i Fundacja ePaństwo dokonały analizy funkcjonowania ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (ustawy re-use) po roku jej obowiązywania czyli od 16 czerwca 2016 roku. 28...

więcej

Sprawy sądowe

Najbliższe sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej

Dodaj sprawę zobacz wszystkie