Poznaj swoje prawa! Przeczytaj treść ustawy o dostępie do informacji publicznej.

więcej

Chcesz informacji? – najpierw wnieś opłatę kancelaryjną

NSA niebawem zajmie się dwiema skargami kasacyjnymi – obie dotyczą Prezesa NSA i jego podejścia do kwestii udostępniania informacji publicznej. Udostępnienie informacji zależne od wniesienia opłaty 21 września...

więcej

Wyrok sądu to informacja publiczna

WSA w Warszawie nie udostępnił w ustawowym terminie wyroku, o który wnioskowałem w trybie dostępu do informacji publicznej, dlatego złożyłem skargę na bezczynność prezesa WSA w Warszawie do...

więcej

Jawność orzecznictwa dyscyplinarnego prokuratorów

Na szczęście skończyły się czasy, kiedy orzeczenia dyscyplinarne prokuratorów były tajne. W obowiązującej do marca zeszłego roku ustawie o prokuraturze jawność postępowania dyscyplinarnego prokuratorów była co do zasady...

więcej

Raport o funkcjonowaniu ustawy o re-use (po roku)

Centrum Cyfrowe i Fundacja ePaństwo dokonały analizy funkcjonowania ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (ustawy re-use) po roku jej obowiązywania czyli od 16 czerwca 2016 roku. 28...

więcej

Prawa są do używania – przewodnik po prawach mieszkańców

Przedstawiamy zestaw narzędzi prawnych, z których możesz korzystać w swojej gminie, aby wpływać na podejmowane decyzje. Władze samorządowe, które wybierasz w wyborach podejmują decyzje zarówno o tym, jak...

więcej

Sprawy sądowe

Najbliższe sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej

Dodaj sprawę zobacz wszystkie