Poznaj swoje prawa! Zajrzyj do naszego poradnika.

więcej

Naruszenie art. 13 ust. 2 UDIP jako podstawa do wniesienia skargi na bezczynność

Postępowanie dotyczące dostępu do informacji publicznej z założenia powinno być szybkie i odformalizowane. Artykuł 13 ust. 1 UDIP stanowi, że udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej...

więcej

Sprawdzić sprawdzających -czyli kto właściwie pracował przy wojewódzkim konkursie z języka angielskiego?

Konkursy mają pozwolić utalentowanej młodzieży na zaprezentowanie i poszerzenie swojej wiedzy. Co jednak, gdy autorzy pytań… sami nie do końca znają się na poruszanych tematach? A przynajmniej można...

więcej

Raport o funkcjonowaniu ustawy o re-use (po roku)

Centrum Cyfrowe i Fundacja ePaństwo dokonały analizy funkcjonowania ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (ustawy re-use) po roku jej obowiązywania czyli od 16 czerwca 2016 roku. 28...

więcej

Sprawy sądowe

Najbliższe sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej

Dodaj sprawę zobacz wszystkie