Poznaj swoje prawa! Przeczytaj treść ustawy o dostępie do informacji publicznej.

więcej

Jawność orzecznictwa dyscyplinarnego prokuratorów

Na szczęście skończyły się czasy, kiedy orzeczenia dyscyplinarne prokuratorów były tajne. W obowiązującej do marca zeszłego roku ustawie o prokuraturze jawność postępowania dyscyplinarnego prokuratorów była co do zasady...

więcej

MEN musi ujawnić, kto pracuje nad podstawą programową

Kilka dni temu otrzymaliśmy pisemne uzasadnienie wyroku w sprawie, którą dwa miesiące temu wygraliśmy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Sprawa z poradni prawnej Sieci Watchdog Klient naszej Poradni zwrócił...

więcej

NSA a uchwała intencyjna w sprawie publikowania rejestru umów – historia z Drużbic

Rada Gminy Drużbice wydała tzw. uchwałę kierunkową w sprawie publikowania przez wójta rejestru umów. Zdaniem NSA nie mogła tego zrobić. Uchwała kierunkowa Rady Gminy Drużbice 31 marca 2015...

więcej

Raport o funkcjonowaniu ustawy o re-use (po roku)

Centrum Cyfrowe i Fundacja ePaństwo dokonały analizy funkcjonowania ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (ustawy re-use) po roku jej obowiązywania czyli od 16 czerwca 2016 roku. 28...

więcej

Prawa są do używania – przewodnik po prawach mieszkańców

Przedstawiamy zestaw narzędzi prawnych, z których możesz korzystać w swojej gminie, aby wpływać na podejmowane decyzje. Władze samorządowe, które wybierasz w wyborach podejmują decyzje zarówno o tym, jak...

więcej

Sprawy sądowe

Najbliższe sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej

Dodaj sprawę zobacz wszystkie