Logo Logo Menu
Zamknij

Organ musi udostępnić informację, nawet jeśli jej nie „zatwierdził”

Wydawałoby się, że pewne podstawowe fakty dotyczące informacji publicznej są na tyle oczywiste, na przykład to, że o “publicznym” charakterze informacji świadczy jej przedmiot (czyli, innymi słowy, to,...

więcej

Rządy prawa – wydarzenia

Jawność w procesie stanowienia prawa – spotkanie online 28.06.2022 Jak zapewnić sądową ochronę prawa do informacji? Spotkania odbywały się w ramach Projektu realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele...

więcej

Jakie dane o personelu powinien udostępnić na wniosek urząd administracji rządowej i samorządowej?

Zdarzają się sytuacje, w których chcemy uzyskać informacje dotyczące pracowników urzędu. O co możemy pytać w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej? Pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne...

więcej

Biuletyn Informacji Publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, który służy powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej w postaci...

więcej

Nie mamy pańskiej umowy i co pan nam zrobi?

Do naszej poradni prawnej niedawno trafiła sprawa, w której wnioskodawca musiał czekać cztery miesiące, by dowiedzieć się, że urząd nie posiada wnioskowanych dokumentów. Czy nie można było przekazać...

więcej

Co robić, kiedy organ wzywa nas do podania bądź zmiany podstawy prawnej wniosku?

Wezwanie do wskazania podstawy prawnej wniosku o udostępnienie informacji publicznej może się zdarzyć nawet doświadczonym instytucjom. Jak postępować w takiej sytuacji? Co powinno znaleźć się we wniosku? W...

więcej

Doręczenie decyzji administracyjnej

Kierujemy wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez e-mail, otrzymujemy decyzję odmowną, wnosimy skargę i oczekując na wyrok, otrzymujemy postanowienie: Sąd postanowił odrzucić skargę. Dlaczego? Dzieje się tak, gdy...

więcej

,,Nadużywanie prawa do informacji’’ w jednej z dolnośląskich gmin?

Kilka miesięcy temu w serwisie prawo.pl pojawił się artykuł WSA: Zasypanie gminy wnioskami o dostęp do informacji to nie nadużycie, opisujący jeden z wyroków WSA we Wrocławiu (sygn....

więcej

Zapraszamy na webinarium – Fundusz sołecki bez tajemnic!

14 września o godz. 19 zapraszamy na webinarium, które poprowadzi prawniczka Paula Kłucińska – autorka analizy rozstrzygnięć Regionalnych Izb Obrachunkowych dotyczących funduszu sołeckiego oraz stanowisk wojewodów, od lat...

więcej

Zapraszamy na debatę: Jak cyfryzacja pomaga jawności?

6 września o godzinie 18.00 zapraszamy na debatę online z okazji 20-lecia ustawy o dostępie do informacji publicznej. Chcemy porozmawiać o tym, jak w dobie powszechnej cyfryzacji państwo...

więcej
Wyślij wiadomość