Logo Logo Menu
Zamknij

Jawność orzecznictwa dyscyplinarnego prokuratorów

Na szczęście skończyły się czasy, kiedy orzeczenia dyscyplinarne prokuratorów były tajne. W obowiązującej do marca zeszłego roku ustawie o prokuraturze jawność postępowania dyscyplinarnego prokuratorów była co do zasady...

więcej

MEN musi ujawnić, kto pracuje nad podstawą programową

Kilka dni temu otrzymaliśmy pisemne uzasadnienie wyroku w sprawie, którą dwa miesiące temu wygraliśmy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Sprawa z poradni prawnej Sieci Watchdog Klient naszej Poradni zwrócił...

więcej

NSA a uchwała intencyjna w sprawie publikowania rejestru umów – historia z Drużbic

Rada Gminy Drużbice wydała tzw. uchwałę kierunkową w sprawie publikowania przez wójta rejestru umów. Zdaniem NSA nie mogła tego zrobić. Uchwała kierunkowa Rady Gminy Drużbice 31 marca 2015...

więcej

5-letnia walka z PFRON o udostępnienie informacji wciąż trwa

Jeden wniosek i pięć lat, siedem decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej, dwa wyroki WSA, jeden podmiot zobowiązany, jeden wnioskodawca. Tak w skrócie można podsumować walkę Pana Mariusza...

więcej

Sąd po raz kolejny wypowiedział się o jawności ekspertyz

Po 6 latach od podpisania ustawy w sprawie OFE sąd w końcu jednoznacznie stwierdził, że ekspertyzy i opinie prawne, zamówione przez Kancelarię Prezydenta za czasów Bronisława Komorowskiego, są...

więcej

Znikające ekspertyzy Waszczykowskiego. Wygraliśmy w sądzie z MSZ!

Minister Spraw Zagranicznych w odpowiedzi na skierowaną przez nas skargę przedstawił przedziwne tłumaczenie. Można w niej przeczytać, że… Ministerstwo nie posiada opinii, o których Witold Waszczykowski mówił w...

więcej

Prezydent Katowic pozostaje przy swoim. Sprawa z „dokumentem wewnętrznym” w tle

Prezydent Katowic nie zgadza się z wyrokiem sądu pierwszej instancji, zgodnie z którym zamówiony przez miasto projekt planu transportowego miasta, kosztujący blisko milion złotych, stanowi informację publiczną. Swoją...

więcej

Co oznacza dla wnioskodawcy nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego?

Wraz z początkiem czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Choć Kodeks stosuje się tylko w ograniczonym zakresie do postępowania o udostępnienie informacji, to warto...

więcej

Opinia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska do projektu ustawy o jawności życia publicznego

23 października 2017 r. ukazał się rządowy projekt ustawy o jawności życia publicznego. Stowarzyszenie prezentuje swoją opinię do projektu ustawy w zakresie, w jakim dotyczy ona realizacji konstytucyjnego...

więcej

Czy projekt statutu, wykonany przez zewnętrznego wykonawcę, jest informacją publiczną?

Pomagaliśmy w sprawie dotyczącej jawnego procesu stanowienia lokalnego prawa. Urząd zlecił zadanie, które zwykle wykonują urzędnicy, zewnętrznemu wykonawcy i nie chciał udostępnić przygotowanego przez niego projektu. Artur Wnuk...

więcej