Logo Logo Menu
Zamknij

Prawo autorskie a informacja publiczna

Czasem zdarza się, że prawo do informacji publicznej wchodzi w kolizję z ochroną praw autorskich. Jak się wtedy zachować? Jakiego rodzaju dzieła nie podlegają ochronie wynikającej z tych...

więcej

Obywatelko, obywatelu! Odzyskajmy nasz kraj

28 czerwca o godz. 14.00 zapraszamy na spotkanie dotyczące roli jawności w procesie stanowienia prawa. Będzie ono transmitowane na profilu Facebooku oraz YouTubie Watchdoga. Dołącz do wydarzenia! „Dokument...

więcej

O moim wniosku w sprawie „Zasad wychowania narodowego”

Jak głosi przysłowie, kto pyta nie błądzi, a kto nie pyta, nigdy się nie dowie. To doskonałe podsumowanie możliwości korzystania z prawa do informacji publicznej. Biorąc bowiem pod...

więcej

Sesje online- czy gwarantują jawność?

W związku z trwającą od blisko roku pandemią, na całym świecie wprowadzane są różne rozwiązania prowadzące do ograniczania kontaktów międzyludzkich, których celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2....

więcej

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wniosek o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Złożenie wniosku o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją inicjuje kontrolę owej zgodności, która nie jest  jednak związana z żadnym konkretnym orzeczeniem ani toczącym się postępowaniem – w przeciwieństwie...

więcej

Lepsze i gorsze dane osobowe

Ochrona prywatności to jedna z najczęstszych przesłanek stosowanych przez organy w celu ograniczenia prawa do informacji. Okazuje się, że stojąc na straży prywatności jednych podmiotów, zapominają one o...

więcej

Regulacje dotyczące rozpatrzenia sprawy w trybie uproszczonym

Jedną z konsekwencji pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 była konieczność dostosowania funkcjonowania sądów, w tym sądów administracyjnych, do realiów nowej rzeczywistości. W maju 2020 r. w ustawie z dnia 2...

więcej

Jawniejsze finanse publiczne

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych. Projekt rozszerza obowiązek informacyjny instytucji publicznych – dane, które dotychczas były dostępne na wniosek, teraz...

więcej

W jakich warunkach można domagać się wymierzenia organowi grzywny? Jak ustalana jest jej wysokość i komu jest płacona?

Grzywny – kiedy i za co Grzywny nie należy mylić z kosztami postępowania – te bowiem obejmują koszty sądowe (a zatem, przede wszystkim, opłaty sądowe) oraz wydatki (w...

więcej

Reguły gry o transparentność – dostęp do informacji publicznej w sporcie

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej stwierdził niedawno, że „nie ma firmy bardziej transparentnej niż PZPN”. Biorąc pod uwagę liczne potyczki prawne o jawność, które stoczyła Sieć Obywatelska Watchdog...

więcej
Wyślij wiadomość