Logo Logo Menu
Zamknij

Postulaty jawności w samorządzie zawodowym radców prawnych

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przygotuje opracowanie na temat dostępu do informacji publicznej dla organów samorządu zawodowego radców prawnych. Skorzystaliśmy z okazji i przygotowaliśmy stanowisko,...

więcej

Jawność w roczniku – rozmowa z Matuszem Wojcieszakiem

Mateusz Wojcieszak od 2014 roku spiera się z Portem Lotniczym RADOM o udostępnienie rejestru zawieranych przez spółkę umów (o sprawie pisaliśmy tu: Port lotniczy Radom.Rażące naruszenie prawa i 10...

więcej

Nękajacy(?) obywatel pielgrzymuje do urzędu

Wójt gminy Poświętne, Jan Cymerman, uważa, że mieszkańcy stalkują gminę wnioskami o informację publiczną. Dlatego, by ograniczyć liczbę ciekawskich obywateli, postanowił udzielać odpowiedzi tylko na miejscu, przez jeden...

więcej

Oświadczenia majątkowe sędziów – jawność na pół gwizdka

Od 6 stycznia 2017 r. istnieje obowiązek publikowania oświadczeń majątkowych składanych przez sędziów. Czy można złożyć wniosek o ich udostępnienie, nim pojawią się w Biuletynie Informacji Publicznej? Ustawa...

więcej

Chcesz informacji? – najpierw wnieś opłatę kancelaryjną

NSA niebawem zajmie się dwiema skargami kasacyjnymi – obie dotyczą Prezesa NSA i jego podejścia do kwestii udostępniania informacji publicznej. Udostępnienie informacji zależne od wniesienia opłaty 21 września...

więcej

Wyrok sądu to informacja publiczna

WSA w Warszawie nie udostępnił w ustawowym terminie wyroku, o który wnioskowałem w trybie dostępu do informacji publicznej, dlatego złożyłem skargę na bezczynność prezesa WSA w Warszawie do...

więcej

Jawność orzecznictwa dyscyplinarnego prokuratorów

Na szczęście skończyły się czasy, kiedy orzeczenia dyscyplinarne prokuratorów były tajne. W obowiązującej do marca zeszłego roku ustawie o prokuraturze jawność postępowania dyscyplinarnego prokuratorów była co do zasady...

więcej

MEN musi ujawnić, kto pracuje nad podstawą programową

Kilka dni temu otrzymaliśmy pisemne uzasadnienie wyroku w sprawie, którą dwa miesiące temu wygraliśmy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Sprawa z poradni prawnej Sieci Watchdog Klient naszej Poradni zwrócił...

więcej

NSA a uchwała intencyjna w sprawie publikowania rejestru umów – historia z Drużbic

Rada Gminy Drużbice wydała tzw. uchwałę kierunkową w sprawie publikowania przez wójta rejestru umów. Zdaniem NSA nie mogła tego zrobić. Uchwała kierunkowa Rady Gminy Drużbice 31 marca 2015...

więcej

5-letnia walka z PFRON o udostępnienie informacji wciąż trwa

Jeden wniosek i pięć lat, siedem decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej, dwa wyroki WSA, jeden podmiot zobowiązany, jeden wnioskodawca. Tak w skrócie można podsumować walkę Pana Mariusza...

więcej
Wyślij wiadomość