Logo Logo Menu
Zamknij

Sąd po raz kolejny wypowiedział się o jawności ekspertyz

Po 6 latach od podpisania ustawy w sprawie OFE sąd w końcu jednoznacznie stwierdził, że ekspertyzy i opinie prawne, zamówione przez Kancelarię Prezydenta za czasów Bronisława Komorowskiego, są...

więcej

Znikające ekspertyzy Waszczykowskiego. Wygraliśmy w sądzie z MSZ!

Minister Spraw Zagranicznych w odpowiedzi na skierowaną przez nas skargę przedstawił przedziwne tłumaczenie. Można w niej przeczytać, że… Ministerstwo nie posiada opinii, o których Witold Waszczykowski mówił w...

więcej

Prezydent Katowic pozostaje przy swoim. Sprawa z „dokumentem wewnętrznym” w tle

Prezydent Katowic nie zgadza się z wyrokiem sądu pierwszej instancji, zgodnie z którym zamówiony przez miasto projekt planu transportowego miasta, kosztujący blisko milion złotych, stanowi informację publiczną. Swoją...

więcej

Co oznacza dla wnioskodawcy nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego?

Wraz z początkiem czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Choć Kodeks stosuje się tylko w ograniczonym zakresie do postępowania o udostępnienie informacji, to warto...

więcej

Opinia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska do projektu ustawy o jawności życia publicznego

23 października 2017 r. ukazał się rządowy projekt ustawy o jawności życia publicznego. Stowarzyszenie prezentuje swoją opinię do projektu ustawy w zakresie, w jakim dotyczy ona realizacji konstytucyjnego...

więcej

Czy projekt statutu, wykonany przez zewnętrznego wykonawcę, jest informacją publiczną?

Pomagaliśmy w sprawie dotyczącej jawnego procesu stanowienia lokalnego prawa. Urząd zlecił zadanie, które zwykle wykonują urzędnicy, zewnętrznemu wykonawcy i nie chciał udostępnić przygotowanego przez niego projektu. Artur Wnuk...

więcej

I stała się jawność…

Czy możemy żądać od parafii udostępnienia umów dotyczących wydatkowania publicznych pieniędzy? Jak długo musimy czekać na odpowiedź i czy w ogóle ją uzyskamy? Na początku było pytanie Wszystko...

więcej

Dostęp do informacji publicznej w Mołdawii

Mołdawia – wciśnięta między Rumunię a Ukrainę jest chyba najmniej znanym krajem w Europie. Większości kojarzy się co najwyżej z dobrym winem, czy upadkiem Związku Radzieckiego, choć  jej...

więcej

Postanowienie prokuratora i akt oskarżenia są jawne

W 2016 roku prokuratury w całym kraju umorzyły 308 142 spraw, w 162 475 przypadkach odmówiły wszczęcia postępowania, a 43,09% spraw zostało zakończonych w postępowaniu przygotowawczym. Czy mamy...

więcej

Losy oświadczeń majątkowych

Co roku co końca marca osoby pełniące funkcje publiczne są zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego. Potem te oświadczenia są weryfikowane i publikowane w Biuletynach Informacji Publicznej. Co dzieje...

więcej
Wyślij wiadomość