Logo Logo Menu
Zamknij

Prezydent Katowic pozostaje przy swoim. Sprawa z „dokumentem wewnętrznym” w tle

Prezydent Katowic nie zgadza się z wyrokiem sądu pierwszej instancji, zgodnie z którym zamówiony przez miasto projekt planu transportowego miasta, kosztujący blisko milion złotych, stanowi informację publiczną. Swoją...

więcej

Co oznacza dla wnioskodawcy nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego?

Wraz z początkiem czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Choć Kodeks stosuje się tylko w ograniczonym zakresie do postępowania o udostępnienie informacji, to warto...

więcej

Opinia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska do projektu ustawy o jawności życia publicznego

23 października 2017 r. ukazał się rządowy projekt ustawy o jawności życia publicznego. Stowarzyszenie prezentuje swoją opinię do projektu ustawy w zakresie, w jakim dotyczy ona realizacji konstytucyjnego...

więcej

Czy projekt statutu, wykonany przez zewnętrznego wykonawcę, jest informacją publiczną?

Pomagaliśmy w sprawie dotyczącej jawnego procesu stanowienia lokalnego prawa. Urząd zlecił zadanie, które zwykle wykonują urzędnicy, zewnętrznemu wykonawcy i nie chciał udostępnić przygotowanego przez niego projektu. Artur Wnuk...

więcej

I stała się jawność…

Czy możemy żądać od parafii udostępnienia umów dotyczących wydatkowania publicznych pieniędzy? Jak długo musimy czekać na odpowiedź i czy w ogóle ją uzyskamy? Na początku było pytanie Wszystko...

więcej

Dostęp do informacji publicznej w Mołdawii

Mołdawia – wciśnięta między Rumunię a Ukrainę jest chyba najmniej znanym krajem w Europie. Większości kojarzy się co najwyżej z dobrym winem, czy upadkiem Związku Radzieckiego, choć  jej...

więcej

Postanowienie prokuratora i akt oskarżenia są jawne

W 2016 roku prokuratury w całym kraju umorzyły 308 142 spraw, w 162 475 przypadkach odmówiły wszczęcia postępowania, a 43,09% spraw zostało zakończonych w postępowaniu przygotowawczym. Czy mamy...

więcej

Losy oświadczeń majątkowych

Co roku co końca marca osoby pełniące funkcje publiczne są zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego. Potem te oświadczenia są weryfikowane i publikowane w Biuletynach Informacji Publicznej. Co dzieje...

więcej

Ivan Pavlov: rosyjskie media często rozpowszechniają materiały propagandowe dotyczące organizacji pozarządowych

Uchwalenie represyjnej ustawy o „zagranicznych agentach” i wynikające z niej rewizje czy śledztwa były dla organizacji pozarządowych w Rosji wielkim szokiem. Z Ivanem Pavlovem, rosyjskim prawnikiem, działaczem na...

więcej

Nie taki Kościół tajny…

Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda rzeczywistość stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej w jednostkach wyznaniowych. Zapytaliśmy 18 podmiotów, które w roku 2016 otrzymały dotacje ze środków Funduszu Kościelnego...

więcej
Wyślij wiadomość