Logo Logo Menu
Zamknij

Prawo do informacji – jawność zasadą – ograniczenie wyjątkiem

Prawo do informacji stanowi we współczesnych demokracjach podstawę funkcjonowania państw, a także instytucji międzynarodowych. W wielu krajach realizacja tego samego prawa człowieka jest odmiennie uregulowania (inne są mechanizmy uzyskiwania informacji). Jednakże istota prawa do informacji – udostępnienie każdemu wiedzy o działaniach wybieranej przez nich władzy, a także zapewnienie niemal pełnej przejrzystości życia publicznego – nie ulega zmianie.

więcej

Biuletyn Informacji Publicznej : po co nam to?

Biuletyn Informacji publicznej czyli w skrócie BIP jest elektroniczną formą udostępniania informacji publicznej. Prawo do informacji przysługuje każdemu, a BIP dzięki temu, że można korzystać z niego anonimowo, jest właśnie formą realizacji tego prawa. Prawa „KAŻDEGO” do tego, aby wiedzieć, co istotnego dla jego życia zdarzyło się w sferze publicznej.

więcej

Prawo do informacji prawem każdegoW okresie przystępowania Polski do Unii Europejskiej opinia publiczna bacznie śledziła kroki starych państw członkowskich - które z nich otworzy swój rynek pracy i czy Polacy będą mogli na jego terenie znaleźć legalne zatrudnienie. Pełne prawo do pracy w zdecydowanej większości krajów Europy i świata odnosi się bowiem tylko do obywateli danego kraju. Tak jest zresztą z większością innych uprawnień zarezerwowanych tylko dla szczęśliwców posiadających paszport określonego państwa.

więcej

Dostęp do informacji publicznej prawem człowieka

Sferę informacyjną warto rozumieć jako podstawową dziedzinę społeczną, na której bazują  wszystkie polityczne, administracyjne, ekonomiczne oraz inne decyzje związane z działalnością człowieka. Decyzje te są tym bardziej efektywne i słuszne, im więcej informacji wykorzystuje się przy ich podejmowaniu.

więcej

Bez zbędnej zwłoki – ile to dni? Sprostowanie terminu przesłania listy rankingowej FIO

Na wniosek Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich informuje, iż nasz wniosek o informację publiczną dotyczącą elektronicznych wersji list rankingowych FIO, datowany 2 sierpnia 2007 dotarł do Ministerstwa dopiero 6 sierpnia.

więcej

Zrozumieć zasady współpracy

Na forum ngo.pl padło pytanie Jak można (…) załatwić (…) wsparcie MPiPS dla swoich pomysłów?. To w komentarzu do oświadczenia Departamentu Pożytku Publicznego na temat ankiet rozsyłanych do organizacji pożytku publicznego przez Krajowe Centrum Kompetencji.

więcej

Projekt Konwencji Rady Europy o prawie do informacji nie spełnia minimalnych standardów

Według organizacji obywatelskich z całej Europy, pierwszy europejski traktat dotyczący prawa do informacji, przygotowywany obecnie przez Radę Europy, może nie spełnić przyjętych w Europie standardów.

więcej

Reklama w adresie powiatowego BIP

Grzegorz Wójkowski ze Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Bona Fides" z Katowic przesłał informację o umieszczaniu firmy podmiotu wykonującego usługi w zakresie informatyki w adresie strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Myszkowskiego. Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. "Strona podmiotowa BIP nie może zawierać reklam".

więcej

Zakaz rejestracji obrazu z obrad sesji rady gminy naruszeniem prawa do informacji publicznej

Wyrokiem z dnia 9 lipca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi potwierdził, iż obowiązujące w Polsce prawo do informacji zapewnia dostęp informacji publicznej poprzez możliwość rejestracji obrazu (sygn. akt II SA/Łd 89/08).

więcej

Artykuł o realizacji prawa do informacji przez Rządowe Centrum Legislacji

W portalu ngo.pl ukazał się artykuł Grzegorza Makowskiego "Rządowe Centrum Legislacji łamie ustawę o dostępie do informacji publicznej".

więcej
Wyślij wiadomość