Logo Logo Menu
Zamknij

Raport o funkcjonowaniu ustawy o re-use (po roku)

Centrum Cyfrowe i Fundacja ePaństwo dokonały analizy funkcjonowania ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (ustawy re-use) po roku jej obowiązywania czyli od 16 czerwca 2016 roku. 28...

więcej

Prawa są do używania – przewodnik po prawach mieszkańców

Przedstawiamy zestaw narzędzi prawnych, z których możesz korzystać w swojej gminie, aby wpływać na podejmowane decyzje. Władze samorządowe, które wybierasz w wyborach podejmują decyzje zarówno o tym, jak...

więcej

Przejrzystość konsultacji w ramach procesu Universal Periodic Review (UPR) – raport Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

Polska  już po raz trzeci będzie uczestniczyła w Powszechnym Przeglądzie Okresowym Praw Człowieka (Universal Periodic Review, UPR). Proces polega na weryfikacji, czy wewnętrznymi regulacjami państwo nie narusza postanowień...

więcej

Dostęp do informacji w samorządach uczniowskich

W ramach jednego z etapów konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, miałem niedawno za zadanie przeprowadzić projekt (w formie eksperymentu) o problemach, które dotykają...

więcej

Glosy wybranych orzeczeń dotyczących prawa do informacji

Zapraszamy do zapoznania się z glosami nagrodzonymi w I ogólnopolskim konkursie na najlepszą glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji publicznej. Publikacja powstała dzięki wsparciu programu Obywatele dla Demokracji.

więcej

Międzynarodowe standardy jawności – analiza

Analiza, przygotowana przez Krzysztofa Izdebskiego, wieloletniego eksperta informacjapubliczna.org, pokazuje kontekst dla tych propozycji zmian ustawy o dostępie do informacji publicznej, których autorzy powołują się na przykłady zagraniczne.  ...

więcej

Granice jawności – analiza

Mimo że ustawa o dostępie do informacji publicznej obowiązuje już od prawie 15 lat, orzecznictwo odnoszące się do jej przepisów w dalszym ciągu ewoluuje – pisze w swojej...

więcej

Informacja przetworzona – analiza

Zachęcamy do zapoznania się z analizą Szymona Osowskiego na temat informacji przetworzonej, przygotowanej dzięki wsparciu programu Obywatele dla Demokracji.  

więcej

Deklaracja z Brisbane

Deklaracja z Brisbane   Tłumaczenie dzięki wsparciu programu Obywatele dla Demokracji.

więcej

Jak funkcjonują przepisy karne w dostępie do informacji?

Analiza funkcjonowania przepisów karnych w kontekście dostępu do informacji publicznej autorstwa Mateusza Boguckiego i Szymona Osowskiego, przygotowana dzięki wsparciu programu Obywatele dla Demokracji.  

więcej