Logo Logo Menu
Zamknij

Jeśli zdalne sesje rady gminy – to jakie?

Pandemia Covid-19 spowodowała przeniesienie spotkań ze strefy fizycznej do wirtualnej. Dotyczyło to także spotkań realizowanych przez organy władzy publicznej, a nawet takich, które mają umocowanie konstytucyjne. Mamy tu...

więcej

Przejrzystość konsultacji w ramach 4. cyklu Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka

15 listopada 2022 r. Polska po raz czwarty uczestniczyła w Powszechnym Przeglądzie Okresowym Praw Człowieka (ang. Universal Periodic Review, UPR), otrzymując ponad 200 rekomendacji do wdrażania przez najbliższych...

więcej

Kryterium 2 metodologii RTI – omówienie wskaźnika i przegląd wzorcowych regulacji*

Kryterium 2 brzmi: Ramy prawne tworzą swoiste domniemanie na rzecz dostępu do wszystkich informacji będących w posiadaniu władz publicznych, z zastrzeżeniem jedynie ograniczonych wyjątków. Wskaźnik ten, wraz z...

więcej

Niemieckie organizacje przygotowały obywatelską ustawę o przejrzystości życia publicznego

W ramach działań dotyczących zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej przyglądamy się temu, co dzieje się w innych krajach UE. Obecnie kampanię na rzecz obywatelskiego projektu ustawy...

więcej

Kryterium 4 metodologii RTI – omówienie wskaźnika i przegląd wzorcowych regulacji*

Kryterium 4 brzmi: Każdy (w tym osoby niebędące obywatelami i osoby prawne) ma prawo do składania wniosków o udzielenie informacji. Wskaźnik ten, wraz z ośmioma innymi, należy do...

więcej

Metody mierzenia jakości prawa do informacji

O problemach z realizowaniem wniosków o udostępnienie informacji można powiedzieć wiele. Nie brakuje przykładów pokazujących błędy systemowe, mniejsze lub większe ułomności prawa oraz bolączki związane z nastawieniem władz...

więcej

Sądowa ochrona prawa do informacji – podsumowanie seminarium na Uniwersytecie Wrocławskim

Sądowa ochrona prawa do informacji – podsumowanie seminarium na Uniwersytecie Wrocławskim Czy prawo człowieka do informacji jest odpowiednio chronione? Jeśli nie, to z jakiego powodu i jak powinny...

więcej

List do parlamentarzystów – postulaty

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o pilne podjęcie prac nad kwestią jawności, dostępu do informacji i rozliczalności władz. W tym roku, 28 września po raz dwudziesty obchodzimy...

więcej

Jakim rodzajem odpowiedzialności należy zabezpieczyć obowiązki przekazywania danych do centralnego rejestru umów?

W lipcu 2022 r. miały wejść w życie przepisy dodane do ustawy o finansach publicznych, dotyczące centralnego rejestru umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych. Przepis art. 34b...

więcej

Raport o funkcjonowaniu ustawy o re-use (po roku)

Centrum Cyfrowe i Fundacja ePaństwo dokonały analizy funkcjonowania ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (ustawy re-use) po roku jej obowiązywania czyli od 16 czerwca 2016 roku. 28...

więcej