Logo Logo Menu
Zamknij

DIP a wyniki Rządowego Programu FIO w roku 2007

Wyniki konkursu „Funduszu Inicjatyw Obywatelskich” ogłoszono na stronie internetowej, publikując „Listę projektów przeznaczonych do dofinansowania w ramach FIO 2007”.

Taka forma ich prezentacji spowodowała, iż część organizacji, których  projekty nie zostały przeznaczone do dofinansowania, chciało zapoznać się z pełną listą, zawierającą informacje o uzyskanych punktach po ocenie merytorycznej przez wszystkie aplikujące organizacje.

Zgodnie z „Zasadami Przyznawania i Rozliczania Dotacji w Ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” w roku 2007”, po ocenie merytorycznej złożonych projektów przez ekspertów oraz zatwierdzeniu listy przez Ministra, przedmiotowa lista wniosków została opublikowana na stronach www.pozytek.gov.pl (zgodnie z punktem 7 „Ocena merytoryczna” podpunkt 12 – strona 26 w/w Zasad).

Udostępnienie dokumentu zawierającego informację o wszystkich organizacjach składających wnioski oraz o uzyskanych punktach, w przypadku nieudostępnienia jej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, musi nastąpić w trybie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej, np. na wniosek.
Bezsprzecznie działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Departamentu Pożytku Publicznego w zakresie Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” podlega prawu dostępu do informacji publicznej i, na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, zobowiązane jest do udzielania wszelkich informacji o swoim działaniu, w tym ma obowiązek udostępnić pełną listę wraz przyznanymi punktami.

Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej, w dniu 22 czerwca 2007 r., wysłało do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie listy z punktacją po ocenie merytorycznej.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.