Logo Logo Menu
Zamknij

Przejrzystość konsultacji w ramach 4. cyklu Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka

15 listopada 2022 r. Polska po raz czwarty uczestniczyła w Powszechnym Przeglądzie Okresowym Praw Człowieka (ang. Universal Periodic Review, UPR), otrzymując ponad 200 rekomendacji do wdrażania przez najbliższych kilka lat. Ostateczne przyjęcie przez Radę Praw Człowieka raportu wraz z listą rekomendacji dla Polski zaplanowano między 27 lutego a 4 kwietnia 2023 r.

Przegląd poprzedziło przygotowanie raportu krajowego, za który w Polsce odpowiedzialne było Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ). Prace nad raportem rozpoczęły się w lutym 2022 r., a jednym z ich punktów miały być konsultacje z organizacjami społecznymi.

Podobnie jak podczas poprzedniego cyklu UPR, Sieć Obywatelska Watchdog Polska postanowiła przyjrzeć się procesowi powstawania i konsultowania raportu krajowego. Skierowaliśmy do MSZ pięć wniosków o udostępnienie informacji dotyczących powyższego tematu. Nasza przedstawicielka była również obecna na spotkaniu zorganizowanym przez MSZ.

Wnioski okazały się być podobne do tych, o których pisaliśmy już cztery lata temu. Głównym problemem pozostało nieinformowanie przez MSZ o samym przeglądzie praw człowieka oraz o pracach nad raportem krajowym na stronie internetowej. Resort zwlekał z publikacją jakiejkolwiek informacji, a ostatecznie zamieścił jedynie link odsyłający do strony Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka, niezawierającej treści w języku polskim. Nie doczekaliśmy się również publikacji samego raportu krajowego, natomiast spotkanie z organizacjami społecznymi, chociaż zapowiadane jako konsultacje, ostatecznie przybrało kształt jedynie ,,spotkania informacyjnego’’.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem konsultacji raportu krajowego  przygotowanym przez ekspertkę prawną Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, Paulę Kłucińską.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.