Logo Logo Menu
Zamknij

Raport o funkcjonowaniu ustawy o re-use (po roku)

Centrum Cyfrowe i Fundacja ePaństwo dokonały analizy funkcjonowania ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (ustawy re-use) po roku jej obowiązywania czyli od 16 czerwca 2016 roku.

28 czerwca 2017 roku przedstawiły raport z monitoringu 16 instytucji publicznych wybranych pod kątem potencjału danych, które mogą być interesujące dla obywateli i przedsiębiorców do ponownego wykorzystywania oraz 24 większych muzeów i bibliotek.

Na tej podstawie realizatorzy monitoringu przedstawili wnioski i pytania, które warto wziąć pod uwagę przy okazji planowania kolejnych zmian.

Przede wszystkim zbadano, że liczba wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jest znikoma. W ciągu 10 miesięcy wpłynęło ich od 0 do 6 w przypadku instytucji publicznych wybranych do badania i nieco więcej w przypadku muzeów. W obu kategoriach istniały też pojedyncze instytucje, które otrzymywały wniosków znacznie więcej. Jednocześnie jednak analiza prowadziła do konkluzji, iż ustawa nie zmieniła istotnie zainteresowania obywateli i przedsiębiorców ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego. Jednocześnie autorzy zaznaczali, że nie tylko liczba wniosków może świadczyć o popycie, informacje mogą być przecież dostępne  on line.
Z drugiej strony jednak – zdaniem autorów – brakuje nowych i rozpoznawalnych produktów powstałych w oparciu o informację sektora publicznego.  Autorzy postawili dwie hipotetyczne przyczyny tej sytuacji – to, że dostępne dane nie mają potencjału lub też, że użytkownicy nie mają wiedzy o  możliwości korzystania z ustawy.

Na tej podstawie autorzy raportu rekomendują przygotowanie zarówno odbiorców danych do korzystania z nich, jak i instytucji do ich udostępniania. Co więcej, wskazywali na możliwość istnienia specjalnego organu zajmującego się tą tematyką lub centrum kompetencji ds. ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, zaznaczając, że chodziłoby tylko o promocję i edukację, z pominięciem rozstrzygania spraw spornych.  Przypominali też o możliwości organizowania wydarzeń i konkursów na tworzenie aplikacji. Ponadto wskazywali na konieczność lepszego monitoringu wykorzystywania zasobów – de facto bowiem nie wiadomo, jak wygląda ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, a statystyki oglądania zbiorów np.  w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej – wskazują raczej na zainteresowanie niż wykorzystywanie.

Autorzy zwracali też uwagę na potrzebę „odkopmplikowania” re-use, wobec którego istnieją liczne wyjątki i ograniczenia w innych ustawach, poza ustawą-matką.

Podczas dyskusji z kolei wybrzmiały kwestie porządkowania danych i ich katalogowania, a także tworzenia odpowiednich technologii do ich udostępniania, jako warunków wstępnych do realizowania zadań nakładanych przez ustawę. Jak podkreślały osoby mające praktyczne doświadczenie z udostępniającymi dane instytucjami, gdy już przygotuje się bazę technologiczną i organizacyjną, instytucje stają się otwarte, nawet ponad wymagania ustawowe.

Z raportem z badania można zapoznać się na stronie Centrum Cyfrowego oraz u nas.

Warto też zajrzeć do prezentacji raportu on line, w otwartym pliku, w pliku power point.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.