Logo Logo Menu
Zamknij

Raport Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej z badania dostępu do informacji

W drugiej połowie 2008 roku pracownicy PCDIP przeprowadzili badanie dostępu do informacji publicznej, poprzez analizę dokumentów wewnętrznych regulujących zasady udostępniania informacji publicznej oraz koszty udostępniania informacji publicznej. Raport powstał w ramach realizacji projektu „Jawność przeciw korupcji. Rozwój Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej” Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podczas monitoringu skupiono się na trzech elementach procedury dostępu do informacji publicznej:

a) terminie udzielenia informacji publicznej,

b) ograniczeniu prawa do informacji poprzez zapisanie innych procedur ograniczających dostęp do informacji publicznej lub odmiennie regulujących zakres prawa do informacji,

c) opłatach za udostępnienie informacji wprowadzonych ryczałtem oraz formie powiadomienia o konieczności poniesienia opłat.

Do monitoringu wybrano 205 podmiotów zaliczanych do instytucji administracji centralnej i jednostek im podległym. Każdy z nich otrzymał pytanie, czy w zakresie udostępniania informacji publicznej stosuje akty wewnętrzne. Jeżeli stwierdzono występowanie takich procedur, badano, czy i w jakim stopniu regulują one odmiennie niż przepisy rangi ustawowej tryb dostępu do informacji.

Na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie odpowiedziało w ogóle 19 podmiotów zobowiązanych, co stanowi 9.26 % wszystkich podmiotów. Dostęp do informacji publicznej w instytucjach, które odpowiedziały na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, wykonywany był w dużej mierze zgodnie z ustawą. Stwierdzono jednak problemy dotyczące czasu udzielenia informacji – 16 % podmiotów przekroczyło termin 14-dniowy. Ponadto w 20 przypadkach stwierdzono istnienie regulacji wprowadzających opłaty za udzielenie informacji, które mogą prowadzić do faktycznego ograniczenia dostępu.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.