Logo Logo Menu
Zamknij

Czy urząd może przekazywać dane wnioskodawcy osobie trzeciej?

 W 2019 r. opisywaliśmy sprawę klientki poradni prawnej, która poskarżyła się Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (aktualnie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na nieprawidłowe przetwarzanie jej danych osobowych...

więcej

Prawo do posiadania i wyrażania poglądów

Jednym z fundamentalnych praw człowieka, koniecznym do prawidłowego funkcjonowania systemu demokratycznego oraz społeczeństwa obywatelskiego, jest prawo do posiadania i swobodnego prezentowania swoich przekonań. Zgodnie z art. 10 ust. 1...

więcej

Jawność według Okręgowej Izby Architektów

Otrzymujesz wniosek o informację. Postanawiasz, że zamiast wysłać odpowiedź do wnioskodawcy, opublikujesz ją w Biuletynie Informacji Publicznej. Niestety nie masz do niego dostępu i nie możesz tego zrobić....

więcej

O transmisjach i nagraniach z sesji rady gminy i posiedzeń komisji

Wstęp na sesje rady gminy i posiedzenia ich komisji jest jednym z przejawów przysługującego każdej jednostce prawa dostępu do informacji. Wskazuje na to art. 61 ust. 2 Konstytucji...

więcej

Informacja: czy można ją uzyskać od ręki?

Do urzędu gminy przychodzi mieszkaniec, by uzyskać informację dotyczącą funkcjonowania gminy. Zadaje pytanie urzędnikowi, który od razu udziela informacji. Czy taka sytuacja jest możliwa? Zgodnie z art. 10...

więcej

Czy można opublikować informację udostępnioną na wniosek? Decyzja PUODO

W 2019 r. stowarzyszenie ,,Głos Kociewia’’ zawnioskowało do szkół publicznych w Starogardzie Gdańskim o udostępnienie informacji o wynagrodzeniach nauczycieli wraz z imionami, nazwiskami, stanowiskami oraz poszczególnymi składnikami wynagrodzenia....

więcej

Anonimizacja a prawo do informacji

Prawo dostępu do informacji jest konstytucyjnym prawem każdego obywatela wskazanym wprost w art. 61 Konstytucji RP, jednak czasem jego realizacja może kolidować z innymi prawami rangi konstytucyjnej. Taki...

więcej

e-Doręczenia a odmowa udostępnienia informacji

Przepisy dotyczące realizowania prawa do informacji zawierają lukę dotyczącą sytuacji, w której organ chce odmówić udostępnienia informacji. Możliwe, że e-Doręczenia, które mają zacząć działać jeszcze w grudniu 2023...

więcej

Obywatel obcokrajowiec

W ramach naszej poradni spotykamy się z wieloma, często absurdalnymi, ograniczeniami prawa do informacji — ale nawet dla nas wymóg wykazania polskiego obywatelstwa to pewna nowość. Klient naszej...

więcej

Informacja publiczna a ochrona danych osobowych – uwagi dotyczące statusu wnioskodawcy

Jako obywatele coraz częściej chcemy wiedzieć, w jaki sposób działa władza, jak podejmowane są istotne dla nas decyzje i na co wydawane są publiczne pieniądze. Informacje takie pozwalają...

więcej
Wyślij wiadomość