Logo Logo Menu
Zamknij

Burmistrz Rabki-Zdroju – o udostępnienie ugody

Opis Sytuacji

W dniu 13.05.2013 Stowarzyszenie zwróciło się do Burmistrza Rabki-Zdroju o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ugody zawartej w dniu 05.02.2013 między Kancelarią Radcy Prawnego Pawła Kukli a Gminą Rabka-Zdrój. Burmistrz w dniu 31.05.2013 odmówił udostępnienia żądanej informacji, zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorcy. W odpowiedzi, 24.06.2013 Stowarzyszenie zwróciło się do SKO w Nowym Sączu, wnosząc odwołanie od decyzji i 25.07.2013 SKO uchyliło decyzję będącą przedmiotem sporu.

Burmistrz nie udostępnił jednak wnioskowanych informacji i wobec tego 15.07.2014 Stowarzyszenie wniosło skargę na bezczynność organu. WSA w Krakowie przychylił się do naszej oceny, orzekając 28.10.14 o bezczynności organu z rażącym naruszeniem prawa. Burmistrz nie złożył jednak broni i 19.12.2014 złożył skargę kasacyjną. Liczymy, że NSA poprze nasze racje w tym sporze.

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.