Logo Logo Menu
Zamknij

Mazowiecki Szpital Bródnowski

Opis Sytuacji

Wystąpiliśmy do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego z wnioskiem o informację publiczną dot. lekarzy ordynatorów w szpitalu, której odmówiono nam w zakresie ich adresu zamieszkania, nr PESEL, nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, nr dyplomu, wysokości otrzymywanego przez ich wynagrodzenia.

Zaskarżyliśmy decyzję oraz decyzję utrzymującą poprzednią w zakresie, w jakim nieudostępniona została informacja dot. wynagrodzenia, nr dyplomów i nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, bowiem w naszej ocenie lekarze ordynatorzy są osobami pełniącymi funkcje publiczne.

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.