Logo Logo Menu
Zamknij

Oświadczenie majątkowe radnych

Opis Sytuacji

Stowarzyszenie chciało wiedzieć, czy takie postępowanie się toczy bądź toczyło, czy wykryto jakieś nieprawidłowości, a jeśli tak, to jakie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił udostępnienia informacji publicznej ze względu na tajemnicę skarbową. Głos Kociewa odwołał się od tej decyzji do Dyrektora Izby Administracyjnej w Gdańsku, argumentując, że w ten sposób ogranicza się jego prawo do informacji na temat osoby pełniącej funkcję publiczną.  Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji – o ile jawności podlega treść oświadczenia majątkowego radnego, o tyle zakres czynności sprawdzających dotyczący ww. oświadczeń, w tym informacji czy toczyło lub toczy się postępowanie w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych, stanowi tajemnicę skarbową.

Stowarzyszenie nie poddało się i 6 lipca złożyło skargę do sądu administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. Ich zdaniem w tej sprawie niesłusznie uznano prymat tajemnicy skarbowej nad prawem do informacji publicznej. Teraz czekają na rozprawę.

W uzasadnieniu Stowarzyszenie zauważyło, że decyzje Urzędu Skarbowego  i Dyrektora Izby Administracyjnej nie uwzględniają celu składania oświadczeń majątkowych, ich publicznej dostępności, czy też prowadzonego postępowania sprawdzającego. Bezwzględnie składanie oświadczeń majątkowych ma antykorupcyjny charakter. Radni są wybierani przez mieszkańców i wykonują władzę w ich imieniu i na ich rzecz. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, czy w stosunku do osób działających w ich imieniu prowadzone jest postępowanie sprawdzające oświadczenie majątkowe i jaki jest jego efekt (niezależnie czy się toczy, czy też się zakończyło). Radny jest osobą pełniąca funkcje publiczne i jego prawo do prywatności w sferze publicznej jest zawężone – wiedza o jego działaniu, podejmowanych decyzjach, czy też właśnie prowadzonych postępowaniach związanych z oświadczeniami majątkowymi powinna być dostępna w sferze publicznej.

http://informacjapubliczna.org/aktualnosci/losy-oswiadczen-majatkowych/

 

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.