Logo Logo Menu
Zamknij

Sieć zaskarża decyzję ministra finansów – nieudostępnienie korespondencj z agencją Moody’s.

Opis Sytuacji

Stowarzyszenie zwróciło się do Ministra Finansów o udostępnienie informacji publicznej w postaci pism wymienionych przez Rząd Polski i agencję ratingową Moody’s w okresie od 1 marca 2016 do wykonania wniosku. W dniu 25.05.16 Minister wydał decyzję odmowną, uzasadniając ją ochroną tajemnicy przedsiębiorcy, zaś 06.07.16 utrzymał swoją decyzję. W odpowiedzi zaskarżyliśmy decyzję Ministra do WSA.

Korespondencja Ministra Finansów z agencją ratingową bez wątpienia jest elementem polityki wewnętrznej, która zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej stanowi informację publiczną i jako taka ulega udostępnieniu. Czekamy na orzeczenie Sądu.

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.