Logo Logo Menu
Zamknij

Skarga Kasacyjna z 2.12.0214r. od wyroku WSA Kraków

Opis Sytuacji

Sprawa zaistniała dnia 2.06.2014r. SKARGĄ na ORGAN (podmiot), na mocy art. 53 § 1. p.p.s.a. w związku z art. 3 p.p.s.a w przedmiocie zaniechania, tj. czynności naruszających przepisy postępowania na mocy art. 2 USTAWY z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej, czyniąc uchybienie mające istotny wpływ na wynik sprawy: zakaz zrzeszania się i zakaz prowadzenia działalności gospodarczej od 8 marca 2011r. przez 'ngo’ – prywatny podmiot prawa gospodarczego. W przedmiotowej sprawie wypełnienie ANKIETY (6 zapytań o wytworzone dokumenty) o którą wnioskowała strona skarżąca  zajęłoby około 26 minut co zostało wykazane we wniosku o udostępnienie informacji publicznej z daty 04.03.2014r. Informacje te nie wymagały żadnych opracowań a były one istotne  z punktu widzenia interesu publicznego. Ponadto należy zauważyć, że wnioskowała o te informacje  organizacja pożytku publicznego, która w zakresie swego działania  ma szeroko pojęte działanie w interesie publicznym a zatem należy uznać, że informacje te były informacjami publicznymi.

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.