Logo Logo Menu
Zamknij

W sprawie umów UM w Gorzowie

Opis Sytuacji

W dniu 11.03.2016 Stowarzyszenie zwróciło się do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:
a) listy (imiona i nazwiska) wraz z określeniem stanowiska osób, którym w ciągu ostatniego miesiąca wręczono pismo w sprawie zmiany warunków pracy i/lub płacy (zarówno podwyżki, jak i obniżki wynagrodzenia, awanse i degradacje, przeniesienia),

b) listy (imiona i nazwiska) wraz z określeniem stanowiska osób, które otrzymały wypowiedzenia warunków pracy i/lub płacy.

W opinii organu ta informacja ma charakter przetworzony i Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp. utrzymało tę decyzję. Zaskarżyliśmy decyzję SKO do WSA.

Wynik sprawy

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Jutrzenka – Trzebiatowski Sędziowie Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek (spr.) Sędzia WSA Michał Ruszyński Protokolant st. sekr. sąd. Agata Przybyła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2016 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia […] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r., nr […] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania uchyla zaskarżoną decyzję.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/66DC66ECCA

Komentarze 1

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  • jawność

    SENTENCJA
    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Jutrzenka – Trzebiatowski Sędziowie Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek (spr.) Sędzia WSA Michał Ruszyński Protokolant st. sekr. sąd. Agata Przybyła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2016 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia […] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r., nr […] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania uchyla zaskarżoną decyzję.

    http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/66DC66ECCA