Logo Logo Menu
Zamknij

Świętochłowice – nagrody

Opis Sytuacji

W dniu 22 lutego 2016 roku Stowarzyszenie zwróciło się do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w zakresie: „listy imion i nazwisk pracowników samorządowych, którzy w 2015 roku otrzymali nagrodę/nagrody oraz wysokość tej nagrody/nagród w odniesieniu do każdego z nagrodzonych pracowników samorządowych oraz informacji o tym, jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody/nagród – w odniesieniu do każdego pracownika samorządowego„.

Sekretarz Miasta Świętochłowic w dniu 5 maja 2016 roku wydał decyzję odmowną, informując, że nie dysponuje wnioskowaną przez Stowarzyszenie informacją prostą, zatem przedmiot wniosku stanowi informację przetworzoną. W naszej opinii taka decyzja w nadmierny sposób ogranicza prawo do informacji o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło decyzję Sekretarza w 5 maja 2016 roku i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. SKO uznało, że powinniśmy byli złożyć wniosek w trybie KPA, czyli podpisac go, nie zgadzamy się z taką decyzją i kieryjemy sprawę do sądu.

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.