Logo Logo Menu
Zamknij

Szpital Bródnowski

Opis Sytuacji

W ramach naszego monitoringu szpitali zwróciliśmy się do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. Udzielona nam informacja była niepełna. Pominięto m.in. numery dyplomów lekarzy będących ordynatorami oddziałów szpitalnych, numery wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, wysokości wynagrodzenia lekarzy pełniących funkcje ordynatorów – koordynatorów świadczeń zdrowotnych.

W tym właśnie zakresie Organ wydał uchwałę odmowną, uzasadniając to stwierdzeniem, iż ordynatorzy nie pełnią funkcji publicznych. Organ podtrzymał swoją decyzję po naszym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, dlatego wnieśliśmy skargę na decyzję do WSA.

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.