Logo Logo Menu
Zamknij

Umowy z kierownikami poradni

Opis Sytuacji

Przedmiotem naszego wniosku w tej sprawie były skany umów zawarte z kierownikami poszczególnych poradni w strukturze kliniki. Organ wydał decyzję odmowną, argumentując, iż lekarze pełniący funkcje kierownicze a niebędący ordynatorami nie są funkcjonariuszami publicznymi, więc treść umów jest poufna i nie stanowi informacji publicznej.

Wobec tego złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie, a po wydaniu decyzji wnieśliśmy o ponowne rozpatrzenie sprawy, wskazując m. in. na szczególną rolę lekarza w społeczeństwie, która uzasadnia potrzebę kontroli. Organ jednak nie przychylił się do tej argumentacji i podtrzymał swoją decyzję, wobec czego wnieśliśmy odpowiednią skargę do WSA.

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.