Logo Logo Menu
Zamknij

Wojewoda mazowiecki nagrody

Opis Sytuacji

Zwróciliśmy się w dniu 20.01.2015 do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o udostępnienie informacji publicznej o nagrodach otrzymanych przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w 2014 roku. W odpowiedzi z dnia 20.03.2015 organ uznał wnioskowaną informację za informację przetworzoną, od której to decyzji Stowarzyszenie odwołało się 06.05.2015, zaś Minister Administracji i Cyfryzacji uchylił decyzję Wojewody decyzją z dnia 09.06.2015.

W dniu 07.09.2015 Wojewoda udzielił wnioskowanej informacji, odmawiając zarazem udostępnienia jej w zakresie pracowników nieposiadających upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych lub upoważnień do dysponowania środkami finansowymi. Ponownie odwołaliśmy się do ministra (29.09.2015), który ponownie uchylił decyzję wojewody (22.12.2015). Wojewoda w dniu 07.01.2016 po raz kolejny odmówił udzielenia informacji publicznej dot. osób niepełniących funkcji publicznych. Nasze odwołanie z dnia 26.01.2016 nie odniosło skutku, bowiem minister utrzymał decyzję wojewody (05.05.2016).

Wierzymy, że należy dążyć do pełnej jawności gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i środkami publicznymi, a także całkowitej przejrzystości finansów publicznych. Nie godząc się z decyzją ministra, w dniu 10.06.2016 wnieśliśmy skargę do WSA.

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.