Logo Logo Menu
Zamknij

Wojewoda Śląski (wynagrodzenia) – skarga na bezczynność

Opis Sytuacji

Skarga kasacyjna Wojewody Śląskiego (IV SAB/Gl 103/14)

Komentarze 1

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 • jawność

  SENTENCJA
  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska Sędziowie: Sędzia NSA Zbigniew Ślusarczyk (spr.) Sędzia del. WSA Marek Wroczyński Protokolant: starszy asystent sędziego Anna Siwonia-Rybak po rozpoznaniu w dniu 22 września 2016 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej W.Ś. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 września 2014 r. sygn. akt IV SAB/Gl 103/14 w sprawie ze skargi Stowarzyszenia „[…]” z siedzibą w W. na bezczynność W.Ś. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną.

  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/777201C45C

  ===

  SENTENCJA
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Nitecki Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Matan (spr.) Sędzia WSA Renata Siudyka Protokolant Monika Rał po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 września 2014 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia A z siedzibą w W. na bezczynność Wojewody […] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Wojewodę […] do załatwienia wniosku Stowarzyszenia A z siedzibą w W. z dnia […] roku; 2) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) zasądza od Wojewody […] na rzecz Stowarzyszenia A z siedzibą w W. kwotę 100 złotych (słownie: sto złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0B9A92DD97