Logo Logo Menu
Zamknij

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach – obsługa prawna

Opis Sytuacji

Stowarzyszenie w dniu 26 czerwca 2017 r. złożyło do Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. z siedzibą w Pabianicach wniosek o udostępnienie informacji publicznej:
a) wszystkich skanów umów na obsługę i doradztwo prawne (stałe i doraźne), 
b) wszystkich faktur, wystawionych  w związku z obsługą i  doradztwem prawnym, z uwzględnieniem tych, które nie wynikają z umów,
c) tryb wyłowienia  poprzednich i nowych wykonawców, co decydowało o  zmienia trybu,
ZWiK w odpowiedzi na wniosek dnia 13 lipca 2017 r. uznał, że informację, o które wnioskowało Stowarzyszenie, posiadają zapis poufności danych i w związku z tym nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim. Dnia  17 sierpnia Stowarzyszenie wystosowało do ZWiK stosowne pismo pouczające organ o powinności udostępnienia informacji z podaniem podstawy prawnej. Dnia 11 września Stowarzyszenie ponownie zawnioskowało o udostępnienie w/w informacji w odpowiedzi. ZWiK odniosło się do części wniosku w odpowiedzi pisemnej i zastrzegło, że nie możliwe jest przesłanie skanów wnioskowanych umów zasłaniając się ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stowarzyszenie wniosło skargę do WSA w Łodzi na decyzje odmowną ze strony ZWiK w przedmiocie ograniczenia dostępu do informacji publicznej i wnosiło o uchylenie decyzji ZWiK oraz zwrot kosztów procesowych. W odpowiedzi na skargę ZWiK stwierdziło, że informację wnioskowane są pod ochroną ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkrecji oraz podmiot świadczący usługi na rzecz Spółki złożył oświadczenie, że nie wyraża zgody na udostępnienie stawek jego wynagrodzenia osobom trzecim, ponieważ stanowią one tajemnicę jego przedsiębiorstwa.

Wynik sprawy

uchylono decyzję wydaną przez Spółkę: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A3575C4A10

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.