Logo Logo Menu
Zamknij

Nagrania z komisji rady gminy

Tak. Nie tylko można o tę informację wnioskować, ale podmiot zobowiązany powinien ją niezwłocznie udostępnić.

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu, a jego ograniczenie może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

Materiały audio/video z posiedzeń komisji rady gminy odzwierciedlają precyzyjnie przebieg posiedzenia komisji rady gminy, stanowią informację na temat sposobu podejmowania decyzji, dyskusji prowadzonej przez radnych i radne oraz przedstawicieli i przedstawicielki organu wykonawczego gminy. Tym samym stanowią informację o działalności organów gminy, a więc informację o sprawach publicznych. Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów oraz organów ich pomocniczych są jawne i dostępne, chyba że komisja rady gminy wyłączy jawność np.: ze względu na ochronę prywatności. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Sformułowanie „w szczególności” oznacza, że jest to katalog otwarty.

Zdarza się, że urząd nie publikuje nagrań, ale nagrywa je w celu sporządzenia protokołu, dlatego nie chce ich udostępnić. Możemy spotkać się z taką odpowiedzią.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz