Logo Logo Menu
Zamknij

Odmowa udostępnienia informacji ze względu na prawa autorskie

Prawo autorskie nie może stanowić podstawy do odmowy udostępnienia informacji. Mamy prawo do wglądu w dokumenty objęte prawami autorskimi, natomiast nie możemy ich wykorzystać. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Z naszego doświadczenia:
Sprawa dotycząca tajemnicy przedsiębiorcy: ARIMR I TVP S.A. – SĄD ROZSTRZYGNIE CZY UMOWA NA SPOTY REKLAMOWE JEST JAWNA – http://informacjapubliczna.org.pl/43,725,arimr_i_tvp_sa__sad_rozstrzygnie_czy_umowa_na_spoty_reklamowe_jest_jawna.html

 

Możliwe ograniczenia w dostępie do informacji określono w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (art. 5 u.d.i.p.).

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz