Logo Logo Menu
Zamknij

Termin udostępnienia informacji publicznej

Kodeks postępowania administracyjnego jest stosowany od momentu wydania przez urząd decyzji odmownej. Wcześniejsze postępowanie – od momentu złożenia wniosku do wydania decyzji administracyjnej – jest uregulowane ustawą o dostępie do informacji publicznej, które stanowi autonomiczną procedurę. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot zobowiązany do udostępnienia powiadamia (do 14 dni) o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Terminy do udostępnienia informacji publicznej zostały wprost określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej (art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz