Logo Logo Menu
Zamknij

Lepsze i gorsze dane osobowe

Ochrona prywatności to jedna z najczęstszych przesłanek stosowanych przez organy w celu ograniczenia prawa do informacji. Okazuje się, że stojąc na straży prywatności jednych podmiotów, zapominają one o...

więcej

Regulacje dotyczące rozpatrzenia sprawy w trybie uproszczonym

Jedną z konsekwencji pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 była konieczność dostosowania funkcjonowania sądów, w tym sądów administracyjnych, do realiów nowej rzeczywistości. W maju 2020 r. w ustawie z dnia 2...

więcej

Jawniejsze finanse publiczne

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych. Projekt rozszerza obowiązek informacyjny instytucji publicznych – dane, które dotychczas były dostępne na wniosek, teraz...

więcej

W jakich warunkach można domagać się wymierzenia organowi grzywny? Jak ustalana jest jej wysokość i komu jest płacona?

Grzywny – kiedy i za co Grzywny nie należy mylić z kosztami postępowania – te bowiem obejmują koszty sądowe (a zatem, przede wszystkim, opłaty sądowe) oraz wydatki (w...

więcej

Reguły gry o transparentność – dostęp do informacji publicznej w sporcie

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej stwierdził niedawno, że „nie ma firmy bardziej transparentnej niż PZPN”. Biorąc pod uwagę liczne potyczki prawne o jawność, które stoczyła Sieć Obywatelska Watchdog...

więcej

Język migowy w urzędach

Polski język migowy jest naturalnym i pierwszym środkiem komunikacji dla ponad 40 tys. obywateli. Rzadko postrzega się go jako pełnoprawny język, równy z werbalną polszczyzną. W świadomości społecznej...

więcej

Historia „otwartości”

Szwecja, jako pierwszy kraj na świecie, uznała prawo do informacji za wolność konstytucyjną – wpisując je do ustawy o wolności prasy (Freedom of the Press Act) już w...

więcej

Naruszenie art. 13 ust. 2 UDIP jako podstawa do wniesienia skargi na bezczynność

Postępowanie dotyczące dostępu do informacji publicznej z założenia powinno być szybkie i odformalizowane. Artykuł 13 ust. 1 UDIP stanowi, że udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej...

więcej

Sprawdzić sprawdzających -czyli kto właściwie pracował przy wojewódzkim konkursie z języka angielskiego?

Konkursy mają pozwolić utalentowanej młodzieży na zaprezentowanie i poszerzenie swojej wiedzy. Co jednak, gdy autorzy pytań… sami nie do końca znają się na poruszanych tematach? A przynajmniej można...

więcej

Obywatel pyta, gmina sprawdza, po co i dlaczego w miejscu pracy

Czy gmina może odpowiadać na wniosek o informację na adres miejsca pracy, zamiast na adres prywatny? Czy musimy tłumaczyć się, dlaczego korzystamy z konstytucyjnego prawa do informacji? Czy...

więcej