Logo Logo Menu
Zamknij

21 stycznia 2013 roku złożyliśmy uwagi do projektu założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych

Jego autorzy – jak się wydaje niepotrzebnie – próbują oddzielić informację publiczną od zasobów publicznych, co jest zadaniem karkołomnym i niemożliwym do wykonania. Jednocześnie jego przeprowadzenie doprowadzi do jeszcze większego chaosu trybów udostępniania tych zasobów/informacji (od dawna postuluje się ujednolicenie proedur, a nie ich mnożenie). Na czym – jak nietrudno przewidzieć – stracą głównie wnioskodawcy. Na pewno zaś pogorszy się dostęp do informacji publicznej.

Doceniając intencje autorów regulacji, przedstawiliśmy swoją szczegółową opinię, w której sygnalizujemy konieczność ponownego przeanalizowania istniejących przepisów oraz standardów określonych w orzecznictwie oraz jasnego określenia co jest celem proponowanej regulacji i jakich danych ma ona dotyczyć.

W naszych uwagach wskazujemy na następujące błędy proponowanych założeń regulacji:

  • Pokrywające się pojęcia informacji publicznej i otwartych zasobów.
  • Pominięcie w projekcie założeń do projektu ustawy całościowego dorobku orzecznictwa sądów administracyjnych.
  • Niekonsekwentne definiowanie „zasobu publicznego” w różnych dokumentach rządowych i w projekcie założeń do projektu ustawy o otwartych zasobach.
  • Wprowadzanie regulacji, które nie zmieniają stanu faktycznego. 
  • Wprowadzenie nowych wyłączeń w stosunku do danych, do których dostęp do tej pory był możliwy.
  • Niekompletność zmian, czyli nieuwzględnianie w nich specyfiki tematu i uregulowania go w innych ustawach.
  • Nieuwzględnienie innych możliwości osiągnięcia domyślnego celu proponowanej regulacji.
  • Pojawienie się opłat i warunków.
  • Brak procedury.

Projekt założeń do projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych dostępny jest tutaj. http://mac.bip.gov.pl/prawo-i-prace-legislacyjne/projekt-zalozen-projektu-ustawy-o-otwartych-zasobach-publicznych.html

Nasza opinia i list przewodni dostępne są tutaj: Opinia Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich i pismo przewodnie

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.