Logo Logo Menu
Zamknij

Czy orzeczenia dyscyplinarne radców prawnych będą jawne? cz.II

Po trzech latach zmagań o jawność orzeczeń dyscyplinarnych widać pozytywne zmiany. O ile odpowiedzi na wnioski ze stycznia 2014 r. to gigantyczna wygrana na rzecz tajemnicy – 18 do 0, o tyle zapytania skierowane do OIRP 15.02.2017 roku uzyskały w większości przychylne odpowiedzi.

orzeczenia dyscyplinarne radców prawnych

Na 18 wysłanych wniosków w terminie (do 14 dni) otrzymaliśmy odpowiedzi od 12 OIRP, dwie kolejne odpowiedziały po terminie.  Godna pochwały jest postawa OIRP w Lublinie, gdzie  samorządy same publikują orzeczenia na BIP. Także OIRP w Rzeszowie umieszcza te dane na stronie izby. Choć wszystko zmierza w dobrym kierunku, wciąż jest dużo do zrobienia w dziedzinie jawności orzeczeń, ponieważ OIRP wprawdzie przekazują informacje, jednak wciąż anonimizują nazwiska tych, którzy są ich głównymi bohaterami.
Na podstawie zebranych danych warto przytoczyć, czego dotyczą sprawy będące istotą wydawanych orzeczeń przez Sąd Dyscyplinarny OIRP za listopad i grudzień 2016 roku.
Wśród najczęściej przewijających się kwestii są te odnoszące się do nienależytego pełnienia funkcji. Niektóre mówią o wyraźnym naruszeniu przepisów prawa i zasad Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, inne dotyczą roszczeń niezadowolonych klientów. Niestawiennictwo na rozprawach sądowych i niepowołanie pełnomocników substytucyjnych, niewystarczające informowanie strony pokrzywdzonej, niechęć do utrzymywania z nią kontaktu, celowe przeciąganie rozprawy i przekazywanie wiadomości nieodzwierciedlających stanu rzeczy, niezwrócenie dokumentów stronie,  niepoinformowanie pokrzywdzonej o doręczeniu wyroku, itd.

Można też, tak jak miało to miejsce w Opolu, ociągać się ze złożeniem pozwu, mimo przekazania pełnomocnictwa i złożenia przez stronę kompletu dokumentów. Albo, jak w przypadku radcy prawnego z Krakowa, dostać naganę za niezwrócenie pożyczki w wysokości 2.000 zł.

A tymczasem w Krakowie … radca prawny X pisze fałszywkę i jako autentyczną przedstawia inspektorom w trakcie kontroli. Sąd odkrywa nieuczciwy proceder i zawiesza radcę w wykonywaniu zawodu, obciążając go kosztami procesu.
Wiemy też, że radca prawny Y z Poznania zostaje upomniany i obarczony kosztami procesu w wysokości 600zł za lekceważący stosunek i nieodpowiednie słowa wypowiedziane wobec pracowników obsługi sądu rejonowego.

Ku przestrodze prawników myślących w przyszłości o paraniu się zawodem radcy prawnego – przestrzegamy przed niepłaceniem składek członkowskich! Wpisanie na listę radców prawnych i złożenie ślubowania jest różnoznaczne z uiszczaniem regularnych kwot. Jak pokazuje praktyka Okręgowego Sadu Dyscyplinarnego we Wrocławiu, niewywiązanie się z tego obowiązku grozi pozbawieniem możliwości wykonywania zawodu przez rok i sprawowania patronatu przez dwa lata.

Kilkukrotnie pojawia się też sprawa radców prawnych kierowana przeciwko kolegom po fachu o… pieniądze. Zalążkiem konfliktu jest moment rozwiązywania przez nich wspólnie prowadzonej kancelarii, a w związku z tym niemożność dogadania się co do rozdziału majątku. I tak we Wrocławiu, Pani D. oraz Pan E. po zawarciu porozumienia o wyjściu ze spółki dowiedzieli się o prowadzeniu przez swoich wspólników działalności konkurencyjnej, zakazanej przy zakładaniu porozumienia. Padły zatem zarzuty o nierzetelności rozliczeń końcowych i ukrywanie części rzeczywistych dochodów. Te prawne zagwozdki jednak, ze względu na utrudnione postępowanie wyjaśniające, zostały przekazane do ponownego rozpatrzenia.
Nie brakło także doniesień adwokatów na radców prawnych. Jeden z nich zarzuca Radcy F. ujawnianie w piśmie procesowym przebiegu pertraktacji ugodowych prowadzonych przed mediatorem w postępowaniu rozwodowym, którego stronami są klienci jednego z w/w pełnomocników.

Sam fakt udostępniania orzeczeń dyscyplinarnych bardzo nas cieszy, żeby jednak można było mówić o ich pełnej jawności, musimy poczekać, aż nazwiska radców, względem których tyczy się postępowanie, nie będą anonimizowane.

* Kamila Mazurek – studiuje, czyta, pracuje, jeździ w góry, zwiedza.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.