Logo Logo Menu
Zamknij

BO WIEDZA TO WŁADZA – relacja z konferencji

Konferencję otworzyła Katarzyna Batko – Tołuć, przedstawicielka Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO), która w kilku słowach przedstawiła genezę konkursu i jego cele.

Katarzyna Batko - Tołuć

– O konkursie, którego inspiracją stała się interwencja naszej członkini, Marii Mazur – w sprawie pustego miejskiego słupa ogłoszeniowego w Dębicy, myśleliśmy już od dawna. Chcemy w ten sposób docenić te urzędy, których pracownicy dobrze wykonują swoją pracę i się po prostu starają. Ciekawiło nas także, jak prawo do informacji publicznej wpływa na mieszkańców, co jest dla ludzi ważne. Poza tym zależało nam oczywiście na promocji najlepszych praktyk. Nie ukrywamy, że chcielibyśmy tym konkursem wywołać modę na to, by urzędy były otwarte na ocenę ich działania przez obywateli – mówiła Katarzyna Batko – Tołuć.

Jak przyznali organizatorzy, kapituła oceniająca praktyki udostępniania informacji publicznej przez urzędy, nie miała łatwego zadania. Na konkurs wpłynęło 50 zgłoszeń. Głównym problemem, jaki stanął przed zaproszonymi do kapituły ekspertami, było rozstrzygnięcie, co jest już dobrą praktyką, a co jeszcze normalną pracą urzędu. W rezultacie komisja oceniła 20 dobrych praktyk i 16 złych. Do głosowania zaproszono także internautów, którzy w plebiscycie wybrali najlepsze i najgorsze działania urzędów w zakresie udostępniania informacji publicznej.

Nagrodzeni w konkursie

Po rozdaniu nagród rozpoczęła się druga część konferencji. Otworzył ją prezes SLLGO Szymon Osowski, który przedstawił historię nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz historię prac nad wdrożeniem Dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Natomiast Maciej Groń, Naczelnik Wydziału Standaryzacji Departamentu Informatyzacji MSWiA, poruszył temat obowiązku wprowadzenia Dyrektywy w kontekście przygotowywanej nowelizacji ustawy.

Po tych wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja panelowa, w której głos zabierali dr Michał Bernaczyk, dr Grzegorz Sibiga, Krzysztof Izdebski, Maciej Groń, Szymon Osowski oraz uczestnicy konferencji. Zastanawiano się między innymi, czy i w jakim zakresie proponowana nowelizacja utrudni bądź ułatwi dostęp do informacji publicznej w Polsce. Wiele kontrowersji wzbudziła także wątpliwość, czy regulacje w zakresie licencji na ponowne wykorzystanie informacji nie ograniczą przypadkiem możliwości swobody przy ponownym jej wykorzystaniu – co może stać się także realnym utrudnieniem dla organizacji pozarządowych, dziennikarzy i innych osób, których praca związana jest z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji publicznych.

Panel dyskusyjny

 

Zainteresowanym głębiej tą tematyką, polecamy artykuł pokonferencyjny „REUSE JUŻ NIEDŁUGO„, opublikowany na portalu NGO.pl

 

KONKURS „WYWAŻANIE OTWARTYCH DRZWI”

W gronie zwycięzców wybranych przez ekspercką Kapitułę Konkursu znaleźli się:

W kategorii „Prawidłowa realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej”

    * Prezes Sądu Najwyższego – Kapituła Konkursu doceniła praktykę polegającą na udostępnianiu orzeczeń wraz z uzasadnieniem w formie plików tekstowych, nadających się do ponownego wykorzystania przez wnioskodawców.

    * Wojewoda Świętokrzyski – Kapituła Konkursu doceniła praktykę polegającą na przygotowaniu formularza wniosku o informację publiczną, w którym wymagane są od wnioskodawców jedynie niezbędne dane konieczne dla prawidłowej realizacji zapytania.

* Burmistrz Miasta Wisła – Kapituła Konkursu doceniła praktykę polegającą na prawidłowym udostępnieniu danych pozwalających na realizację kontroli społecznej nad wydatkowaniem środków publicznych.

W kategorii „Aktywne informowanie”

    * Prezydent Miasta Rzeszowa – Kapituła Konkursu doceniła praktykę polegającą na utworzeniu punktu informacyjnego urzędu w hipermarkecie – miejscu, do którego przychodzą mieszkańcy, aby realizować swoje codzienne potrzeby.

    * Prezydent Miasta Gliwice – Kapituła Konkursu doceniła praktykę polegającą na przygotowaniu zebranych informacji o Radnych Miasta Gliwice w jednym miejscu i w przyjaznej formie. Kapituła doceniła także wszelkie inne praktyki stosowane w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu służące przedstawieniu spójnej i przydatnej informacji zainteresowanym osobom.

        * Wójt Gminy Pomiechówek – Kapituła Konkursu doceniła praktykę polegającą na publikowaniu na stronie internetowej gminy pytań zadawanych wójtowi przez mieszkańców wraz z udzielanymi odpowiedziami.

W plebiscycie internetowym zwycięzcami zostali:

    * Burmistrz Miasta Rydułtowy – I miejsce w internetowym głosowaniu. Nagrodzoną praktyką jest przeniesienie najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców komórek organizacyjnych z najwyższego piętra na parter budynku połączone z uruchomieniem Biura Obsługi Mieszkańców.

    * Sołtys Brodzicy – II miejsce w plebiscycie za informowanie zainteresowanych mieszkańców wsi za pośrednictwem SMS-ów o zebraniach wiejskich, spotkaniach Koła Gospodyń Wiejskich i innych ważnych wydarzeniach.

    * Prezydent Miasta Gliwice otrzymał III miejsce. Nagrodzoną praktyką jest elektroniczna wyszukiwarka pochówków – narzędzie pozwalające na odszukanie miejsc pochówku osób na cmentarzach komunalnych w Gliwicach.

Internauci przyznali również antynagrody za najgorsze praktyki udostępniania informacji:

    * I antynagroda – trafiła w ręce Prezydenta Miasta Szczecina. Antynagroda przyznana została za uporczywe tworzenie cenników za przekształcanie informacji i szukanie sposobów na unikanie wykonywania wyroku sądu zwracającego uwagę na tę nieprawidłowość.

    * II antynagrodę zdobył Prezydent Miasta Legnicy. Antynagroda przyznana została za wyznaczanie własnego sposobu i formy udostępniania informacji – innych niż zgodne z prawem żądania wnioskodawcy.

    * III miejsce w internetowym plebiscycie na najgorszą praktykę zajął Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów. Antynagroda przyznana została za przygotowanie formularza wniosku o informację sugerującego konieczność poniesienia opłaty za jej przekształcenie i wymuszającego zgodę na zapłacenie.

Kapituła Konkursu uznała natomiast, że wszystkie złe praktyki są szkodliwe. Nie dokonała wyboru najgorszych.

Konkurs został sfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Loga zwiazane z Funduszem dla Organizacji Pozarządowych

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.