Logo Logo Menu
Zamknij

Czy tylko dokument urzędowy to informacja publiczna?

Ostatnio na skrzynkę dip@lgo.pl przychodzą pytania, czy informacją publiczną jest wyłącznie dokument urzędowy. Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej często informują, iż żądane informacje nie stanowią informacji publicznej ponieważ nie są zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej dokumentem urzędowym.

Stanowisko podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej jest niezrozumiałe w tym zakresie zarówno zgodnie z obowiązującymi przepisami jak i orzecznictwem.

Oczywiście dokument urzędowy jest jedną z informacji publicznej i jako taką podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i  2 Konstytucji oraz art. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych jest informacją publiczną niezależnie czy w postaci dokumentu, czy w postaci dokumentu urzędowego.

Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej prezentuje jedną ze spraw, która dotyczyła informacji publicznej jako dokumentu urzędowego.

Mieszkaniec zwrócił się o udostępnienie materiałów przygotowanych dla radnych na sesje rady. W odpowiedzi dostał pismo, iż „komplet materiałów nie podlega informacji publicznej, albowiem nie stanowi on dokumentu urzędowego w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej”.

Mieszkaniec w takim stanie rzeczy złożył zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie (zgodnie z dopuszczaną w orzecznictwie możliwością) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

SKO w swoim postanowieniu przyznało rację mieszkańcowi. Poniżej znajdują się pisma otrzymane i złożone w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej.

W szczególności polecamy postanowienie SKO odnoszące się do pojęcia informacji publicznej w kontekście dokumentu urzędowego i  trybów dostępu do informacji publicznej jako zagadnienia art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

1. Pismo podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej,

2. Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

3. Postanowienie SKO str. 1 , str. 2 , str. 3 , str. 4

Szymon Osowski

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.