Logo Logo Menu
Zamknij

DIP na co dzień – odpowiadanie na wnioski

Informacja, która nie została zamieszczona w BIPie podmiotu udzielana jest na wniosek. Na odpowiedź nie powinniśmy czekać dłużej niż 14 dni, w wyjątkowych przypadkach możemy otrzymać wiadomość (również w ciągu 14 dni), że odpowiedź uzyskamy w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – w takiej sytuacji podmiot udzielający odpowiedzi musi poinformować nas z czego wynika to opóźnienie.

Wnioski możemy składać w fomie ustnej, listowej  lub w drodze przesłania wiadomości na pocztę elektroniczną. Nie można wymagać, abyśmy wypełnili wytworzony przez daną instytucję formularz albo żebyśmy podawali swoje dane – stawianie takiech warunków jest niezgodne z ustawą o dostępie do informacji publicznej i ogranicza nasze prawo do informacji.

Odpowiedź podmiotów zobowiązanych może przyjmować różne formy w zależności od naszych potrzeb i możliwości tych podmiotów – możemy zażądać przesłania nam odpowiedzi elektronicznie w formie zeskanowanych dokumentów, przesłania plików zgranych na płycie CD, przesłania pocztą wydrukowanych dokumentów, wglądu na akt etc.

Istnienie tylu dróg działania powoduje, że podmioty zobowiązane w różny sposób reagują na wpływające do nich wnioski. My wybraliśmy przykłady pokazujące, jak urzędy powinny udzielać informacji:

  • Wojewódzki Urzad Świętokrzyski przygotował prosty elektroniczny formularz do składania wniosków o informację publiczną, wymagający podania tylko niezbędnych danych. Po wysłaniu wniosku na skrzynkę elektroniczną wnioskodawcy wpływa treść zadanego pytania, co pozwala upewnić się, że pytanie zachowało się w systemie. Następnie należy potwierdzić złożenie wniosku. Formularz wniosku o informację publiczną
  • SN w Warszawie udostępnianie w wersji elektronicznej treści wydawanych  orzeczeń wraz z uzasadnieniami w wersji elektronicznej nadającej się do wykorzystania (pliki tekstowe). Wnioskodawcy nie zadaje się dodatkowych pytań, a informacja przychodzi bez zbędnej zwłoki – często następnego dnia roboczego.

Polecamy i czekamy na więcej przykładów.

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.