Logo Logo Menu
Zamknij

Dostęp do informacji jako prawo człowieka. Kolejny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Prezentujemy tłumaczenie wyroku, który zapadł 25 czerwca 2013 r. przed ETPC w sprawie: Młodzieżowa Inicjatywa na Rzecz Praw Człowieka przeciwko Serbii. Trybunał potwierdził, że dostęp do informacji publicznej jest prawem człowieka określonym w art 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Serbska organizacja pozarządowa Młodzieżowa Inicjatywa na Rzecz Praw Człowieka zarządała od serbskiej agencji wywiadu danych na temat liczby osób, które były poddane niejawnej inwigilacji w 2005 r. Agencja odmówiła udostępnienia informacji i nie uczyniła tego mimo nakazania jej ujawnienia przez Komisarza ds. informacji publicznej. W wyroku sędziowie stwierdzili m.in., że „pojęcie “wolność otrzymywania informacji” obejmuje prawo dostępu do informacji (zob. Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary, nr 37374/05, § 35, 14 kwietnia 2009). Trybunał stwierdza ponadto, że kiedy organizacja pozarządowa angażuje się w sprawy będące w interesie publicznym, tak jak czyni to skarżący, spełnia rolę publicznej organizacji strażniczej (watchdog) o znaczeniu porównywalnym z wpływem prasy. (Animal Defenders International v. the United Kingdom [GC], nr 48876/08, § 103, 22 kwietnia 2013). Dlatego działalność skarżącego objęta jest podobną ochroną Konwencji jak działania prasy”. Na naszych stronach można zapoznać się również z powołanym wyrokiem w sprawie Társaság a Szabadságjogokért przeciwko Węgrom.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska również skierowała skargę do Trybunału na ograniczenie dostępu do informacji na temat nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Mimo, że na orzeczenie Trybunału przyjdzie nam jeszcze poczekać, to uzasadnienie przedstawionego w niniejszym artykule wyroku skłania nas do wiary w pozytywne rozstrzygnięcie Trybunału również w zakresie dostępu do wiedzy o procesie legislacyjnym.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją wyroku w tłumaczeniu p. Ewy Zabrotowicz.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.