Logo Logo Menu
Zamknij

Ekspertyza zamówiona przez MAiC odnośnie zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej

Prezentujemy ekspertyzę wykonaną w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Prawnych przez prof. PAN dr hab. Annę Młynarską-Sobaczewską, prof. KUL dr hab. Pawła Fajgielskiego, dr Agnieszkę Piskorz-Ryń oraz dra Grzegorza Sibigę.

Ekspertyzę otrzymaliśmy w wyniku złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, po tym jak otrzymaliśmy wiadomość, że podobno taka ekspertyza powstała (tutaj można pobrać ją w wersji nam przesłanej – plik .doc). Nie sygnalizowalibyśmy tego, gdyby nie fakt, że ekspertyzę zamówiono w związku z trwającymi (jak wynika z treści odpowiedzi na wniosek) pracami, do których nas zaproszono – Okrągły stół dostępu do informacji publicznej. Przypominamy, iż w sprawie prac nad zmianami w ustawie o dostępie do informacji publicznej postulowaliśmy w tym roku zachowanie standardów – zob. Wniosek do Ministra Administracji i Cyfryzacji z 8 lutego 2013 r. oraz odpowiedź Ministra Administracji i Cyfryzacji z 7 marca 2013 r.

W najbliższym czasie odniesiemy się szczegółowo do proponowanych w ekspertyzie zmian, z których część uznać należy za daleko idące, np. zmiana definicji informacji publicznej, wprowadzenie organu „pilnującego” wykonywania obowiązków przez administrację (w tym likwidacja GIODO w obecnym kształcie), wprowadzenie do ustawy ograniczenia jawności sfery wewnętrznej działania administracji czy zmiana kwestii opłat i konieczność wniesienia opłaty przed udostępnieniem informacji. Pewnie czeka nas w najbliższym okresie dużo ciekawych poglądów i stanowisk. Dodatkowo autorzy ekspertyzy proponują wyłączenie z ustawy o dostępie do informacji publicznej przepisów związanych z jej ponownym wykorzystywaniem.

Przypominamy, iż podczas prac w MAiC zgłosiliśmy nasze postulaty  (Postulaty SLLGO dotyczące nowelizowanej ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Nie można zapominać, że właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pracuje na nowymi zmianami związanymi z dostępem do informacji publicznej – tzn. nowymi ograniczeniami Jeśli to wrzesień…to czas na ograczenie dostępu do informacji. Mamy nadzieję, biorąc pod uwagę treść odpowiedzi MAiC na nasz wniosek (Propozycje przedstawione przez PAN wraz z wnioskami płynącymi ze spotkań „Okrągłego stołu w zakresie dostępu do informacji publicznej”, jakie odbyły się w 2012 r. posłużą do wypracowania przez MAC kierunków przyszłych działań legislacyjnych w zakresie zasad dostępu do informacji publicznej.), że trwające prace w różnych ministerstwach będą połączone. W innym przypadku może powstać chaos w tworzeniu nowych przepisów.

Pełna treść odpowiedzi MAiC:

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na przekazany wniosek o udostępnienie analizy/opinii sporządzonej na zamówienie Ministerstwa dotyczącej stosowania i ewentualnych zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej, która została sporządzona przez osoby pracujące/wchodzące w skład PAN w załączeniu uprzejmie przekazujemy wnioskowany dokument.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż stanowisko przedstawione w ekspertyzie prawnej sporządzonej przez pracowników Polskiej Akademii Nauk nie jest wiążące dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Propozycje przedstawione przez PAN wraz z wnioskami płynącymi ze spotkań „Okrągłego stołu w zakresie dostępu do informacji publicznej”, jakie odbyły się w 2012 r. posłużą do wypracowania przez MAC kierunków przyszłych działań legislacyjnych w zakresie zasad dostępu do informacji publicznej.

Z poważaniem,
Sekretariat
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
(+48) 22 245 55 44

Ekspertyza – PDF

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.