Logo Logo Menu
Zamknij

GUS gromadzi dane, ale zapomina, iż udostępniane są w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej

O udostępnieniu informacji publicznej w postaci liczby mieszkańców w poszczególnych gminach piszemy na naszych stronach dotyczących funduszu sołeckiego Skarga na działanie Prezesa GUS. W tej sprawie ważna jest szybkość postępowania – 30 września zamyka całą procedurę funduszu sołeckiego.  Zobaczymy jak WSA potraktuje nasz wniosek o wyznaczenie w miarę szybko terminu i przypomnienie, iż ustawodawca przewidział 30 dni na rozstrzygnięcie przez sąd skargi (art. 21 pkt 2 ustawy o dostępie od informacji publicznej: skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę).

Druga sprawa dotyczy gromadzonych przez GUS danych statystycznych, których nie jest łatwo uzyskać m. in.: FOR: GUS bezpodstawnie ukrywa dane. My próbujemy już od roku dostać informacje od GUS. Zapraszamy do zapoznania się ze skargą oraz pismami jakie przesłał na GUS w odpowiedzi na nasz wniosek:

Treść skargi – plik pdf zawierajacy zeskanowany obraz

Załączniki do skargi  – plik pdf zawierajacy zeskanowany obraz

I jak skardze zwracamy uwagę na przepis art. 21 ust. 5 ustawy o statystyce publicznej:

Prowadzenie badań oraz wykonywanie opracowań i analiz, o których mowa w ust. 2, następuje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.[2]), jeżeli służby statystyki publicznej użyły danych zgromadzonych w celu realizacji zadań określonych w ustawie, a wyniki badań, opracowania ani analizy nie służą wyłącznie realizacji zadania publicznego.
Czekamy na rozprawy, o których poinformujemy.

Będziemy informować o sprawach i terminach rozpraw

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.