Logo Logo Menu
Zamknij

Informacja o przetargach

Na portalu samorządowym inforl.pl opublikowany został artykuł Anny Kujaszewskiej i Rafała R. Kasprzyckiego, który jest odpowiedzią na pytanie, czy gmina ma, na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, obowiązek udostępniać wnioskodawcy faktury VAT oraz protokoły odbioru związane z realizacją zamówienia publicznego?

Zdaniem autorów dostęp do informacji publicznej nie zapewnia możliwości uzyskania tych dokumentów. W artykule na poparcie tej tezy autorzy wskazali na  wyrok z 11 czerwca 2007 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, (sygn. akt II SA/Op 109/07).

_________

Przypomnieć należy, iż wielokrotnie sądy administracyjne wskazywały, iż prawo do informacji obejmuje każdą informację znajdującą się w posiadaniu podmiotów publicznych. Odnośnie rozumienia informacji publicznej należy przypomnieć niemalże z tego samego okresu wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2008 r., sygn akt: II SAB/Bd 31/07 w uzasadnieniu, którego sąd podkreślił:

Biorąc powyższe pod rozwagę, przeciwko podziałowi na sprawy publiczne i niepubliczne w ramach zawartości akt postępowania, opowiedziano się w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 15.10.2007 r. (sygn. akt II SAB/Kr 56/07), w którym stwierdzono, że organy uprawnione do wykonywania zadań publicznych, z założenia nie podejmują bowiem innych czynności jak załatwianie spraw publicznych. Wykonywanie zadania publicznego nie może polegać na realizacji sprawy prywatnej i stąd pod pojęciem informacji o sprawie publicznej należy rozumieć również każdą czynność i każde działanie organu władzy publicznej w sferze prawa administracyjnego, ale też np. w sferze prawa cywilnego.

Również na takie rozumienie do jakich informacji każdy ma dostęp sugeruje wyrok NSA cytowany przez autorów.

Całe orzeczenie można przeczytać w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.