Logo Logo Menu
Zamknij

Informatyka i prawo do informacji – co jest w domenie publicznej

WSA w Warszawie (sygn. akt II SAB/Wa 365/12) stanął przed problemem czy w ramach dostępu do informacji publicznej należy udostępnić pliki instalacyjne programu dla celów statystyki sądowej modułu Statystyka Sądowa Moduł Terenowy STO” i „Statystyka Sądowa Moduł Centralny ST. Programy te posłużyły do wykonania sprawozdawczości statystycznej za lata 2012 i 2011.

W odpowiedzi  na wniosek Minister Sprawiedliwości poinformował, iż żądanie nie dotyczy informacji publicznej (treść odpowiedzi – w formie zeskanowanej).

Z takim stanowiskiem nie zgodził się obywatel i wniósł skargę do WSA w Warszawie podnosząc, że nawet jeżeli otrzyma informację publiczną wygenerowaną przez program do statystyki sądowej to i tak będzie w takim formacie, że tego nie zobaczy – format, którego nie obsługuje powszechnie dostępne oprogramowanie (przykład takich informacji). Dlatego też zdaniem skarzązego nie można odmówić dostępu do plików instalacyjnych, ponieważ bezcelowe staje się żądanie informacji statystycznych – po prostu nikt poza Ministerstwem i wytwórcą programu tego nie otworzy.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, iż ten sam obywatel w innej sprawie (również rozpatrywanej przez WSA 12 listopada 2012 r.) próbował otrzymać informacje zbierane również w tym systemie statystyki sądowej w  formacie edytowalny. Jak sam przyznał Minister Sprawiedliwości program ten nie daje takich możliwości – a jedynie możliwość wygenerowania PDF Ministerstwo Sprawiedliwości przechowuje otrzymane z sądów powszechnych zastawienia statystyczne wyłącznie w bezpiecznym, standardowym formacie PDF. Także program komputerowy, wykorzystywany w Ministerstwie Sprawiedliwości do tworzenia zestawień statystycznych generuje wyłącznie format PDF (strony 6-7 uzasadnienia Decyzji Ministra Sprawiedliwości z 5 lipca 2012 r., znak: BM-VI-061-181/12 – poniżej).

Dokumenty tej sprawy:

Obie skargi zostały w dniu 12 listopada 2012 r. oddalone: pierwsza ma sygn. akt  II SAB/Wa 365/12 druga 1498/12). Dobrze będzie zapoznać się z uzasadnieniem tych wyroków. Spraw tych nie byłoby w sądzie jakby Minister Sprawiedliwości po prostu uznał, że po coś ktoś wymyślił otwarte formaty dla danych – a tak Minister się trudzi, sąd pracuje, a obywatel za to płaci.

 

Równie ciekawe postępowanie toczy się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie. Sąd ten rozpatruje dwie skargi, które dotyczą pośrednio dostępności rozkładów jazdy komunikacji publicznej w Krakowie. We wrześniu WSA w Krakowie uznał, że MPK musi wykonać wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej odnośnie rozkładów jazdy.

Finałem tego postępowania (a tak naprawdę utrudniania przedsiębiorcy dostępu do tych informacji) jest list do Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Wracając do spraw, którymi WSA w Krakowie zajmował się 12 listopada 2012 r. polecamy szczegółowy opis spraw na stronie skarżącego, który zgodnie z nowymi przepisami chce wykorzystywać informacje publicznej.

W kontekście prawa do informacji, a kwestii informatycznych to w jedna z tych spraw dotyczy m. in. udostępnienia kodu źródłowego rozwiązania pozwalającego na transformację bazy danych do postaci stron WWW prezentowanych pod adresem http://krakow.pl/komunikacja/rozklady_jazdy/ (skargę można zobaczyć również na stronie skarżącego).

Tutaj można obejrzeć przebieg obu rozpraw.

Sąd odroczył ogłoszenie wyroku w tych sprawach do 26 listopada 2012 r.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.