Logo Logo Menu
Zamknij

Inspirująca moc jednego wyroku sądowego :)

Przedmiotem wyroku sądowego była kwestia udostępnienia informacji o tym, z kim miasto stołeczne Warszawa zawierało umowy zlecenia. Sędzia Krzysztof Pietrzykowski – w ustnym uzasadnieniu wyroku – wskazał, że liczy się nie tylko, ile pieniędzy otrzymują osoby wykonujące pracę dla podmiotu publicznego, ale też kto to jest. Bez tego bowiem prawo do informacji nie miałoby sensu.

Miesiąc później Rzeczpospolita donosiła, że „Stołeczny ratusz ujawnia 
na swojej stronie umowy, jakie zawiera 
z firmami i osobami prywatnymi.”  Ucieszyło nas to, że miasto Warszawa, po przedłużającym się i zaciętym oporze, który doprowadził całą sprawę do Sądu Najwyższego, pragmatycznie uznało, że czas wprowadzić zmiany i podjęło działania zwiększające jawność wydatkowania środków. Pytani o to rozwiązanie przedstawiciele władz Gdyni i Krakowa zdecydowanie nie wykazywali chęci podjęcia podobnej inicjatywy.

Ale czy rzeczywiście inicjatywa leży wyłącznie po stronie władz? Otóż nie. Jeden z lokalnych dziennikarzy – z Nowej Wsi w gminie Kęty – zaproponował podobne rozwiązanie władzom swojej gminy. Zadanie podjął, korzystając z możliwości, jakie daje każdemu i każdej z nas obowiązujące w Polsce prawo. Zainspirowany działaniami władz Warszawy złożył wniosek z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego. O czym mówi ten artykuł? O tym, że wnioski takie może składać każdy obywatel, każda jednostka organizacyjna państwowa, społeczna lub prywatna, w każdej sprawie dotyczącej zagadnień życia zbiorowego. Organ zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na wniosek bądź zajęcia stanowiska bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Tak też się stało w przypadku Gminy Kęty. Redaktor portalu www.nowa-wies-kety.pl złożył wniosek o wprowadzenie w gminie rejestru umów. Ważne, że wyraźnie zaznaczył, jakie dane powinny się w nim znaleźć: data zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, podmiot zawierający umowę (gdyż wniosek dotyczył rejestrowania umów zawieranych przez wszystkie gminne jednostki), podmiot, z którym zawarto umowę, przedmiot oraz wartość umowy.

Obraz wniosku złożonego przez Redaktora Naczelnego portalu Nowa Wieś w gminie Kęty

W ustawowym terminie wnioskodawca otrzymał odpowiedź od Burmistrza, który przedstawił obecne możliwości prowadzenia takiego rejestru – niestety tylko w formie papierowej. Ale też – co ważne – zobowiązał się do wprowadzenia nowych rozwiązań. Trzymamy kciuki za ich szybką realizację oraz za dalszą wytrwałość i pilnowanie sprawy przez wnioskodawcę!

Link do odpowiedzi Burmistrza gminy Kęty (obraz)
Każdy i każda z Was może wykonać w swojej gminie podobne działanie. Zobaczcie, że to działa. Więcej na temat składania wniosku w trybie artykułu 241 KPA możecie przeczytać tutaj (to narzędzie uniwersalne, więc na innym przykładzie).

Dla pierwszych trzech osób, które przyślą nam opisane swoje doświadczenie wraz z odpowiedzią władz gminy, mamy przemiłe – projawnościowe gadżety.

Zamieszczamy pismo wysłane przez redaktora naczelnego portalu Nowa Wieś w gminie Kęty w kilku edytowalnych formatach.  Korzystajcie! w doc; w rtf; w pdf

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.