Logo Logo Menu
Zamknij

Jawność a międzynarodowe standardy

Zapraszamy na spotkanie online o tym, co jawności dają międzynarodowe standardy. Jak je przełożyć na polski kontekst i co może się wydarzyć w 2023 roku. Transmisja odbędzie się 17 stycznia o godz. 11:00 na Fb i YT Watchdog Polska.

Dyskusja na temat prawa do informacji w Polsce ogranicza się często do sporów o techniczne warunki jej udostępniania. Wprawdzie kwestie te są ważne w praktyce, ale zasłaniają sprawę dużo istotniejszą – wartości, którym służy jawność. A są nimi rządy prawa, ochrona praw człowieka, zapobieganie korupcji. Bez jawności i prawa do informacji nie ma nowoczesnego demokratycznego państwa.

Na świecie trendy w dyskusji na ten temat są odwrotne niż w Polsce. Prawo do informacji jest uważane przez decydentów za niezwykle ważne. W ciągu ostatnich 25 lat, gdy środowisko rzeczników prawa do informacji skonsolidowało się i aktywnie działa, przyjęto prawie 135 ustaw o informacji. W 2015 roku UNESCO oficjalnie uznało Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji, a w 2022 roku ONZ wydała raport o prawie do informacji. Pojawiło się kilka orzeczeń ETPC wskazujących na prawoczłowieczy charakter prawa do informacji. Zaś w Unii Europejskiej szykuje się dyskusja o standardach dostępu do dokumentów unijnych, która unowocześnia podejście do jawności.

Bo społeczeństwo informacyjne jest faktem. I – pomimo rosnącej polaryzacji i armii ślepych zwolenników różnych opcji u władzy – wielu obywateli po prostu chce zrozumieć, jak podejmowane są decyzje, móc zadać pytanie o ich sensowność, poznać argumenty i na tym buduje swoją wiarę w demokrację i rozwija swoje kompetencje.

Dlatego zapraszamy Was na spotkanie o tym, jak polska jawność ma się do międzynarodowych standardów.

W dyskusji udział wezmą osoby związane z Siecią Obywatelską Watchdog Polska – Szymon Osowski i Marzena Błaszczyk – członkowie zarządu; Paula Kłucińska – ekspertka prawna, autorka tekstu na temat metod mierzenia jakości prawa do informacji i Michał Zemełka – członek organizacji, autor zapoczątkowanej przez nas serii artykułów opisujących kryteria meotodologii RTI [Right To Information]. Dyskusję poprowadzi Katarzyna Batko-Tołuć.

Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.