Logo Logo Menu
Zamknij

Jawność procesu legislacyjnego. Kolejna porażka Premiera

Po rozpoznaniu sprawy w dniu 6 grudnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II SAB 260/11) uznał, że Prezes Rady Ministrów pozostawał w bezczynności w zakresie dwóch punktów zawartych we wniosku Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich z dnia 20 czerwca 2011 r.

Pytanie dotyczyło udostępnienia korespondencji członków Rady Ministrów i ich asystentów w sprawie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej (w tym korespondencji mailowej). W odpowiedzi na ten punkt Premier odpisał, że „wszystkie dokumenty powstałe w procesie legislacyjnym nowelizacji znajdują się – zgodnie z obowiązującym prawem – w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA.” Oczywiście taka korespondencja nie znajdowała się (i nie znajduje) w tym miejscu, jak również nie ma takich przepisów, które by to nakazywały. Przypominamy, że m.in. Ministerstwo Skarbu Państwa przekazało nam całość korespondencji, którą prowadziło w tej sprawie w odpowiedzi na identycznie brzmiący wniosek.

WSA zakwestionował również odpowiedź Premiera, że nie prowadzono konsultacji społecznych za pośrednictwem listy dyskusyjnej dialog@isoc.org.pl, gdyż załączonego przez Stowarzyszenie dokumentu wynika, że takie konsultacje były prowadzone. Wyrok sądu potwierdza, że korespondencja (w tym korespondencja mailowa) osób pełniących funkcje publiczne w toku procesu legislacyjnego stanowi informację publiczną.

Po wyroku z dnia  1 grudnia 2011 r.  teza Premiera, że maile funkcjonariuszy publicznych nie powinny być traktowane jako informacja publiczna została po raz kolejny skutecznie obalona.  Teraz od Premiera zależy czy uzna wyroki obydwu sądów, czy złoży skargi kasacyjne przedłużając tym samym termin realizacji wniosku Stowarzyszenia.

Rozstrzygnięcie potwierdza również linię orzeczniczą zgodnie, z którą odpowiedź podmiotu zobowiązanego musi w pełni odnosić się do treści wniosku.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.