Logo Logo Menu
Zamknij

Jeśli to wrzesień…to czas na ograczenie dostępu do informacji

Otrzymaliśmy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej i odnaleźliśmy w niej przepis znany tym wszystkim, którzy interesują się dostępem do informacji publicznej. Tak, tak, to co znane było jako „poprawka Rockiego” powraca teraz w propozycji MSZ.

Projekt zmian m.in przewiduje, że:

Art. 43a. 1. Informacje dotyczące spraw zagranicznych lub członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, których udostępnienie osobom i podmiotom nie wykonującym zadań publicznych wymagających dostępu do takich informacji może osłabić pozycję negocjacyjną lub procesową Rzeczypospolitej Polskiej lub w inny sposób osłabić ochronę interesów Rzeczypospolitej Polskiej lub Polaków za granicą, lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej związanych z członkostwem w Unii Europejskiej, stanowią tajemnicę prawnie chronioną.
2. Ochrona, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć w szczególności:
1) projektów umów międzynarodowych;
2) informacji zawartych w stanowiskach, opiniach, instrukcjach, sprawozdaniach i analizach sporządzonych przez przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej lub na zlecenie organów Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby:
a) postępowań przed sądami, trybunałami i innymi organami międzynarodowymi orzekającymi z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich fazy przygotowawczej,
b) negocjacji międzynarodowych,
c) negocjacji prowadzonych w ramach Unii Europejskiej bądź z przedstawicielami jej instytucji,
d) rozmów i korespondencji prowadzonych w związku ze stosunkami Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
3) ochrony bezpieczeństwa personelu i obiektów służby zagranicznej, w tym obowiązującego systemu ochrony i zabezpieczenia placówek zagranicznych.
3. Ochrona, o której mowa w ust. 1, dotyczy informacji będących w posiadaniu organów władzy publicznej lub jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nie nadzorowanych, a także innych osób lub podmiotów wykonujących zadania publiczne na zlecenie tych organów lub jednostek organizacyjnych.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udostępnione przez organ władzy publicznej, który je wytworzył lub otrzymał, ze względu na ważny interes publiczny.”.

W uzasadnieniu wprowadzenia przepisu nie jest wyjaśnione, dlaczego należy objąć tak szerokim ograniczeniem szereg informacji, które mają olbrzymi wpływ na życie obywateli i obywatelek. O zagrożeniach związanych z przyjęciem takiego rozstrzygnięcia pisaliśmy już wielokrotnie. Ograniczają one nie tylko kontrolę społeczną, ale są również sprzeczne z Konstytucją. Sieć Obywatelska – Watchdog Polska z pewnością będzie zajmować kolejne stanowiska w tej sprawie i już teraz zachęcamy Was do śledzenia rozwoju wydarzeń.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.