Logo Logo Menu
Zamknij

Konferencja „Przyjazny Urząd” w Krakowie

Tematyka konferencji poświęcona będzie dostępowi do informacji publicznej i standardom jej udostępniania w praktyce polskiej administracji publicznej, na przykładzie urzędów gmin województwa małopolskiego.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki przeprowadzonego w pierwszej połowie 2012 r. badania dostępu do informacji publicznej w urzędach gmin województwa małopolskiego, w tym jakość i terminowość odpowiedzi na wnioski oraz regulacje wewnętrzne urzędów w tym zakresie. Przedstawione też zostaną dobre i złe praktyki udostępniania informacji publicznej. Głos zabiorą także eksperci z dziedziny prawa do informacji publicznej – sędziowie, nauczyciele akademiccy, działacze strażniczych organizacji pozarządowych.
Reprezentanci najbardziej przejrzystych urzędów gmin naszego województwa otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Program konferencji znajduje się na stronie: www.fimo.org.pl/dzialania/przyjazny-urzad/konferencja/program.

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli urzędów gmin z terenu województwa małopolskiego, a także przedstawicieli innych instytucji publicznych, organizacji pozarządowych zajmujących się przejrzystością życia publicznego, dziennikarzy, pracowników naukowych małopolskich uczelni, studentów i inne osoby zainteresowane tematyką dostępu do informacji publicznej.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracji na konferencję należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: www.fimo.org.pl/dzialania/przyjazny-urzad/konferencja/formularz-zgloszeniowy.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza w terminie do 21 października 2012 r.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na konferencji, potwierdzenia udziału prześlemy drogą mailową po zakończeniu rejestracji uczestników, tj. w dniu 22 października 2012 r.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu, bardzo prosimy o jak najszybsze przesłanie informacji na adres: malgorzata.fedas@stanczyk.org.pl; do udziału w konferencji zaprosimy wtedy osoby z listy rezerwowej.

Projekt „Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj. śląskiego i małopolskiego” realizowany jest przez Fundację Stańczyka i Stowarzyszenie Bona Fides w okresie od października 2011 do września 2013 r. przy wsparciu finansowym Szwajcarii, w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.