Logo Logo Menu
Zamknij

Minister musi wykonać wniosek o udostępnienie umów związanych ze sprzedażą stoczni

W artykule Stowarzyszenie wygrało z ministrem nasza czytelniczka informowała o wyroku WSA w Warszawie w sprawie o udostępnienie dokumentów związanych z sprzedażą stoczni w Szczecinie.

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl poinformowało, że Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 18 sierpnia 2010 r. oddalił skargę kasacyjną Ministra Skarbu Państwa (informacje otrzymaliśmy od internauty, za co dziękujemy).

WSA orzekając w pierwszej instancji podkreślił:

Natomiast jeśli chodzi o przedmiot żądania skarżącego to zdaniem Sądu, zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej objęte mogą być również umowy cywilnoprawne, jeżeli zawierane są przez organy władzy publicznej lub też przez podmioty pełniące funkcje publiczne, gdy dotyczą spraw publicznych. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacją publiczną jest m.in. informacja o majątku publicznym, w tym majątku Skarbu Państwa i majątku państwowych osób prawnych. Niewątpliwie żądane wnioskiem umowy takiego majątku dotyczą co nie oznacza, że dostęp do nich nie może podlegać ograniczeniu w myśl art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Po wyroku NSA Minister Skarbu Państwa będzie musiał wykonać wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Jednak jak wskazał w uzasadnieniu wyroku WSA Minister może jeżeli zachodzą przesłanki ustawowe wydać decyzję odmowną udostępnienia informacji publicznej. Jednak nawet w przypadku ewentualnego zaistnienia podstaw do ograniczenia wydaje się, że jawność powinna w tym wypadku mieć pierwszeństwo.

Czekamy na uzasadnienie wyroku WSA i działania Ministra.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.