Logo Logo Menu
Zamknij

Notatka ze spotkania organizacji pozarządowych zainteresowanych pracami nad ustawą o ponowym wykorzystaniu IP

Notatka ze spotkania organizacji pozarządowych zainteresowanych pracami nad ustawą o ponownym wykorzystaniu IP.

Notatka ze spotkania dotyczącego założeń do ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej (kawiarnia Tarabuk, 15 października 2009).

 1. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele i przedstawicielki następujących organizacji:
 • ART 61 (Róża Rzeplińska)
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Katarzyna Sadło)
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka (Barbara Grabowska)
 • Koalicja Otwartej Edukacji (Jaroslaw Lipszyc)
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (Piotr Frączak)
 • PANOPTYKON (Katarzyna Szymielewicz, Małgorzata Szumańska)
 • Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich(Sieć Obywatelska Watchdog Polska) (Anna Kuliberda)
 • Stowarzyszenie Ścieżka (Konrad Świtała).

Poniżej przedstawione są wyniki z dyskusji i postanowienia końcowe:

Rozważając problem opublikowanych przez MSWiA założeń należy oddzielić dwie zasadnicze kwestie:

1) tryb konsultacji nad Założeniami;
2) zakres merytoryczny Założeń.

Ad 1)

 1. Mimo, że konsultacje nad Założeniami nie zostały ogłoszone, do wyrażenia opinii zostały zaproszone 3 arbitralnie wybrane organizacje. Jest to fakt niepokojący i należy mu przeciwdziałać. W związku z tym postanowiono, że w najbliższym czasie zostanie opublikowany artykuł o tym, dlaczego organizacje powinny zainteresować się Założeniami i problematyką. Udostępniony zostanie również list, który zainteresowane organizacje będą mogły wysłać do MSWiA i w ten sposób zasygnalizować, że również są zainteresowane udziałem w konsultacjach.
 2. Należy ustalić tryb, w jakim toczyć się będą dalej prace nad wdrożeniem Dyrektywy 2003/98/WE.
 3. Tam gdzie jest to możliwe, będziemy pracować nad tworzeniem przykładów otwartego procesu stanowienia prawa (np. posiłkując się doświadczeniami osób pracujących nad listem o procesie stanowienia prawa skierowanym do Premiera  Donalda Tuska http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/479374.html)

Ad2).

W krótkiej dyskusji zostały wyłonione następujące problemy, które dostrzegły osoby obecne na spotkaniu:

 1. Możliwe wprowadzenie warunków udostępniania (licencji), które de faco mogą działać na szkodę małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego należy zachęcić przedstawicieli i przedstawicielki tych grup do wyrażenia opinii (szczególnie te małe, np. zrzeszone w regionalnych izbach).
 2. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej a rozliczalność instytucji publicznych przez społeczeństwo – zbyt restrykcyjne warunki licencji mogą zamknąć drogę dla społecznej kontroli władzy (instrumenty internetowe służące rozliczeniu władzy przez obywateli, będą w miarę digitalizacji informacji publicznych coraz popularniejsze, nie można ich ograniczyć wyłącznie do tworzonych non-profit przez organizacje pozarządowe  – np. sejmometr.pl, który jest tworzony przez osobę prywatną).
 3. Kwestia związana z ostatnią sprawą: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/29376EC872, która dotyczy m.in. dostępu do wyroków sądów powszechnych. W zasadzie problem dotyczy dostępu do informacji o prawie. Można przypuszczać, że firmy dostarczające programy takie jak LEX lub LEGALIS mogą być przeciwko otwieraniu dostępu do tych informacji ponad to, co jest robione obecnie.
 4. Wszystkie kwestie związane z  technologią, które przy okazji tych rozwiązań można by rozstrzygnąć. Z wymienionych na spotkaniu:
 • Dążenie do ujednolicenia formatów publikowanych informacji (przy zachowaniu zasady, że powinny być możliwe do przetworzenia);
 • Uregulowanie kwestii obowiązków spoczywających na instytucjach udostępniających informacje dotyczących rzetelności publikowanych informacji i ponoszenia odpowiedzialności za dane wadliwe lub niekompletne.
 1. Odpowiedzialność osoby ponownie wykorzystującej informacje publiczne – w jaki sposób zabezpieczyć ochronę przed manipulacją publicznymi danymi.
 2. Należy się zastanowić, czy proponowany w Założeniach tryb określenia standardowej licencji nie powinien zostać zmieniony. Dokument udostępniony przez MSWiA sugeruje wydanie rozporządzenia osobom obecnym na spotkaniu, właściwszym wydaje się umieszczenie tej kwestii w ustawie.
 3. Kwestia licencji i jej charakteru – na spotkaniu przeważały głosy, że licencja powinna być otwarta i bezpłatna.
 4. Problematyka organizacji pozarządowych – w jaki sposób nowe prawo będzie dotyczyło organizacji i jakie nałoży na nie obowiązki.
 5. Kwestia cyfryzacji danych i tego, kto za nie realnie zapłaci.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.